Sterk in je werk week

Voor jouw medewerkers wil je dat ze plezier hebben in hun werk, dat ze dit werk fit en gezond kunnen doen en dat ze met hun talent op de juiste plek zitten. Dan presteren ze het beste voor de zorg of maatschappelijke dienstverlening die ze bieden binnen jouw organisatie. Natuurlijk besteed je hier door het jaar heen aandacht aan. Met de regionale Sterk in je werk week bieden wij hier een mooie aanvulling op.  

Sterk in je werk week 

De Sterk in je werk week is een jaarlijks terugkerend evenement in november, georganiseerd voor en met aangesloten leden van WZW. Een week lang kunnen zorg- en welzijnsmedewerkers van alle bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties workshops, webinars, trainingen en andere bijeenkomsten volgen, gericht op het gezond en met plezier je werk kunnen doen. De invulling van de jaarlijkse thematiek gebeurt in samenspraak met onze leden.
De activiteiten worden aangeboden door (en bij) onze leden en zijn tijdens die week opengesteld voor medewerkers van onze andere leden. Ook werken wij samen met partners om een veelzijdig activiteitenaanbod neer te zetten, passend bij de behoefte van jou en je collega-zorg- of welzijnsorganisatie.

Sterk in je werk week 2022

Na het succes van vorig jaar organiseren we van 14 t/m 18 november a.s. opnieuw een Sterk in je werk week! Hopelijk samen met jouw organisatie. Dit jaar staat het thema ‘mentale fitheid’ centraal. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart om weer een waardevolle week samen te stellen voor alle medewerkers binnen Zorg & Welzijn.

WZW ondersteunt tijdens de Sterk in je werk week door de coördinatie, planning en voorziet de deelnemende leden van communicatiemiddelen. Daarnaast draagt WZW ook webinars bij aan de programmering. Op deze manier nemen we met elkaar de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze medewerkers binnen Zorg en Welzijn!

Op maandag 11 juli a.s. organiseren wij een online bijeenkomst die jou helpt om je te oriënteren of en op welke manier jouw organisatie aandacht wil en kan besteden aan Sterk in je werk week 2022. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding!

Stimuleer en inspireer 

Met de inzet van de Sterk in je werk week kan jouw organisatie:  

  • Stimuleren dat jouw medewerkers werken aan hun eigen ontwikkeling. 
  • Medewerkers inspireren tot het nemen van eigen regie op werk en privé (en de balans hierin). 
  • Netwerkmogelijkheden creëren. 
  • Kennis, kunde en ervaringen delen en ophalen. 
  • De week inzetten ter ondersteuning van het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en dito werkklimaat.

Digitale toolkit

Daarnaast faciliteert WZW jouw organisatie bij het intern onder de aandacht brengen van de Sterk in je werk week. Je kunt rekenen bijvoorbeeld op een digitale toolkit met diverse campagne-uitingen.  

In the spotlight

Terugblik Sterk in je werk week 2021

Ondanks het omzetten van enkele fysieke activiteiten naar online mogelijkheden tijdens de Sterk in je werk week in 2021, was het resultaat er ook dit jaar zeker niet minder om. Er hebben 28 activiteiten plaatsgevonden, waarvoor maar liefst 245 zorg- en welzijnsmedewerkers vanuit 35 organisaties zich hadden ingeschreven.

Terugblik
Lees verder

Onze leden

Fokus
Ziekenhuis Gelderse Vallei
PSW
Ziekenhuis Rivierenland
Rijnstate ziekenhuis
Zorgburo De Liemers
Spectrum Elan
Norschoten
Actief Zorg
Stichting de Rozelaar
Werkgevers Servicepunt
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Vreedenhoff
Solutions In Care
Zideris
Pro Persona
Gasthuis St Jan De Deo
NEO Huisartsenzorg
JADOS
Zorgcentrum Anker Logo
Pactum
Jeugdbescherming Gelderland
Pluryn
SZR

Overige projecten van: Thema Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit