Leernetwerk Verzuim

Het leernetwerk Verzuim is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Verzuim kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

FBZ
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Kalorama
Medinova
SWOA
Zorgcentrum Huize Rosa
Het Maanderzand
Etil research group
Zorggroep ena
Pluryn
Community of Care
Liemerije
Karakter
CHE
's Heeren Loo
Vitaal Thuiszorg
Jah Jireh Woonzorg
Health ~ Holland
stmg
Fokus
ZZG zorggroep
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
De Kroon Zorg
De Waalborg