Leernetwerk Verzuim

Het leernetwerk Verzuim is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Verzuim kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Dulon College
Compleet Mensenwerk
Verburgt Molhuysen
Vilente
Radboud universiteit
GrandCare
Liemerije
stmg
Zorgcentra De Betuwe
Iriszorg
Enso Zorg
Driegasthuizengroep
100 uw welzijns en zorgnetwerk
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Philadelphia
Maatman Zorggroep
Vitaal Thuiszorg
SKAR
Saamborgh
Albero Zorggroep B.V.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sint Maartenskliniek
Gasthuis St Jan De Deo
Sante Partners