Aantrekkelijk werkgeverschap

In Zorg en Welzijn zijn medewerkers het meest waardevolle kapitaal van de organisatie. Om die reden wil je als werkgever inzicht hebben in hoe het met jouw medewerkers gaat, wat ze bezighoudt en wat extra nodig om voor hen een aantrekkelijk werkgever te kunnen zijn. Door te investeren in een aantrekkelijke en gezonde werkomgeving en werkklimaat, behouden we talent behouden en beperken we de uitstroom.  

Met leden, onderwijspartners en stakeholders werken we in onze regio samen aan een toekomst waarin er altijd voldoende gekwalificeerde professionals zijn om aan de (stijgende) zorgvraag te kunnen voldoen. De Meerjarenagenda 2025 is daarbij het richtsnoer voor de komende jaren. We zoeken elkaar actief op en blijven met elkaar in gesprek over de visie op, en het inrichten van aantrekkelijk (regionaal) werkgeverschap. Dan doen we vanuit de doelstelling:

Het vinden en behouden van professionals door hen werk met autonomie en zeggenschap te bieden waar zij hun talent kunnen inzetten, sociale relaties aangaan en een gezonde werk-privé balans ervaren die hen (financiële) zekerheid oplevert.  

Vanuit vier thema’s geven we vorm en inhoud aan ons programma Aantrekkelijk werkgeverschap: 

  • Behoud 
  • Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit 
  • Regionaal werkgeverschap en Flexibilisering arbeidsmarkt 
  • Leiderschap 
Strategische adviesgroep Aantrekkelijk werkgeverschap

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Lees meer over de Strategische adviesgroep en wie hier zitting in hebben.

Thema’s binnen Aantrekkelijk werkgeverschap

Sparren over Aantrekkelijk werkgeverschap?

Neem dan contact op met onze collega Willem. Sparren over Aantrekkelijk werkgeverschap