Leernetwerk Loopbaanontwikkeling

Het leernetwerk Loopbaanontwikkeling is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Loopbaanontwikkeling kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Rijnstate ziekenhuis
Driestroom
ROC rivor
Gemeente Nijmegen
Our House On Wheels
De Waalborg
Stichting Samen Zorgen
Stichting de Rozelaar
Insula Die Huize Kohlman
Innoforte
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Interzorg
Medinova
SHO Groep
Onze Huisartsen
Icare
Unique Zorg
Ziekenhuis Rivierenland
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Werkgevers Servicepunt
Vitaal Thuiszorg
Rijnstad
Jeugdbescherming Gelderland
Stichting RijnWaal Zorggroep