Leernetwerk Loopbaanontwikkeling

Het leernetwerk Loopbaanontwikkeling is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Loopbaanontwikkeling kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Houd hiervoor onze agenda in de gaten! Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen
Sterker Sociaal Werk
Stichting Malderburch
De Gelderhorst
Dr. Leo Kannerhuis
RijnIJssel
Youz B.V.
Pro Persona
Jeugdbescherming Gelderland
RST Zorgverleners
Gemeente Nijmegen
Tech@doptie
Zorgcentrum Huize Rosa
zorgthuis
Zideris
GrandCare
Huisartsen Gelderse Vallei
De Kroon Zorg
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
ROC Nijmegen
Aqua Viva Logo
FCB
Driestroom
FBZ