Leernetwerk Loopbaanontwikkeling

Het leernetwerk Loopbaanontwikkeling is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Loopbaanontwikkeling kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Wittenbergzorg
Zideris
Werkgevers Servicepunt
Vreedenhoff
De Kroon Zorg
Dichterbij
A&S zorg
GGZ centraal
RijnIJssel
DIT Coaching
Huisartsen Gelderse Vallei
Compleet Mensenwerk
Mee Gelderse Poort
KION
Vilente
HdS Zorg
Kalorama
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Vitaal Thuiszorg
SKAR
's Heeren Loo
GSBB
Zorg Plus
Zorggroep ena