Leernetwerken WZW en strategische netwerken

Een leernetwerk is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Elk specifieke leernetwerk kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt op het betreffende thema kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en geven gastsprekers verdieping of inspiratie.

De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen van kennis, ervaring en/of expertise. Of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren. En inspiratie op te doen doordat ervaringen gedeeld worden. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar. Doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken. Vorm en inhoud van de bijeenkomsten bepalen we doorgaans samen met de deelnemers van het leernetwerk om goed aan te sluiten bij de behoefte.

Hieronder vind je een overzicht van al onze leernetwerken. Wil je meer weten over of je aansluiten bij een of meerdere leernetwerken, ga dan naar de betreffende pagina voor meer informatie en onze contactpersoon.

Verenigingsactiviteiten

Student G61b9a249d 1920

Strategische adviesgroepen

In Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland werken zo'n 110 zorg- en welzijnsorganisaties, verenigd in WZW, samen met partners vanuit een regionale Meerjarenagenda 2025 aan hun gezamenlijke missie: balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn, zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is. Daar zijn in onze regio continu voldoende goed toegeruste medewerkers voor nodig.

Geen afbeelding

Leernetwerk Communicatie

Het leernetwerk Communicatie is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties elkaar op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Communicatie kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie.

Agendatafel

Branchespecifieke Agendatafels

Iedere branche kent zijn eigen arbeidsmarktuitdagingen. Voor bestuurders en management van de organisaties uit die branches kan het van toegevoegde waarde zijn om daar samen over in gesprek te gaan. Daarom faciliteert WZW voor elke branche van Zorg en Welzijn in onze regio Agendatafels.

Job Ge7360163f 1920

Expert- en Ontwikkelgroepen

Met de Meerjarenagenda 2025 als houvast monitoren vier strategische adviesgroepen de doelstellingen op de programmalijnen Aantrekkelijk werkgeverschap, Leven lang ontwikkelen, Innovatie en Arbeidsmarktcommunicatie. Waar de adviesgroepen ontwikkelingen signaleren, contouren vaststellen en acties prioriteren, gaan de expertise- en ontwikkelgroepen van de betreffende programmalijn samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van een concreet project, pilot of verkenning.