Leernetwerk Strategische Personeelsplanning

Het leernetwerk Strategische Personeelsplanning is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Aan dit netwerk nemen HR-adviseurs van onze leden deel. Het leernetwerk komt twee keer per jaar samen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Strategische personeelsplanning is een terugkerend proces en dit vraagt om aanpassingen daar waar nodig. Tijdens de bijeenkomsten worden best practices en knelpunten gedeeld. Zo nodig kan een externe adviseur betrokken worden.

Deelnemers aan het leernetwerk hebben al kennis van SPP en zijn bezig of hebben de wens SPP binnen hun eigen organisatie in te zetten. Omdat de kennis al aanwezig is, gaat het met name om implementatie, borging en resultaten.

Terug naar overzicht

Onze leden

sbi formaat
Wittenbergzorg
De Kroon Zorg
Pleyade
Elver
Pro Persona
ZZG zorggroep
CBS Statline
HRM in de zorgsector
Zorggroep ena
Radboudumc
HdS Zorg
Radboud universiteit
Dulon College
Het Schild
Zinzia
De Gelderhorst
Philadelphia
Medinova
Accolade Zorg
Provincie Gelderland
Radiotherapie groep
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Pactum