Leernetwerk Strategische Personeelsplanning

Het leernetwerk Strategische Personeelsplanning is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Aan dit netwerk nemen HR-adviseurs van onze leden deel. Het leernetwerk komt twee keer per jaar samen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Strategische personeelsplanning is een terugkerend proces en dit vraagt om aanpassingen daar waar nodig. Tijdens de bijeenkomsten worden best practices en knelpunten gedeeld. Zo nodig kan een externe adviseur betrokken worden.

Deelnemers aan het leernetwerk hebben al kennis van SPP en zijn bezig of hebben de wens SPP binnen hun eigen organisatie in te zetten. Omdat de kennis al aanwezig is, gaat het met name om implementatie, borging en resultaten.

Terug naar overzicht

Onze leden

stmg
KION
Accolade Zorg
Pleyade
FNV
Sterker Sociaal Werk
Norschoten
Het Schild
Fokus
Attent Zorg en Behandeling
Rijnstad
Iriszorg
Gemeente Nijmegen
Zorggroep ena
Luciver
TOPFIT
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Community of Care
A&S zorg
Onze Huisartsen
Prisma
Woonvorm De Passie
Health ~ Holland
Mee Gelderse Poort