Leernetwerk Strategische Personeelsplanning

Het leernetwerk Strategische Personeelsplanning is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Aan dit netwerk nemen HR-adviseurs van onze leden deel. Het leernetwerk komt twee keer per jaar samen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Strategische personeelsplanning is een terugkerend proces en dit vraagt om aanpassingen daar waar nodig. Tijdens de bijeenkomsten worden best practices en knelpunten gedeeld. Zo nodig kan een externe adviseur betrokken worden.

Deelnemers aan het leernetwerk hebben al kennis van SPP en zijn bezig of hebben de wens SPP binnen hun eigen organisatie in te zetten. Omdat de kennis al aanwezig is, gaat het met name om implementatie, borging en resultaten.

Terug naar overzicht

Onze leden

Jah Jireh Woonzorg
Stichting Samen Zorgen
Ziekenhuis Rivierenland
Pleyade
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Radboudumc
Gasthuis St Jan De Deo
Zorgcentrum Huize Rosa
RST Zorgverleners
Verburgt Molhuysen
Jeugdbescherming Gelderland
Gemeente Arnhem
FCB
KION
RIBW Nijmegen & rivierenland
SZR
GSBB
Stichting Malderburch
De Waalborg
Icare
Stichting Thedinghsweert
AWVN
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Stichting Rooz