Leernetwerk Strategische Personeelsplanning

Het leernetwerk Strategische Personeelsplanning is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Aan dit netwerk nemen HR-adviseurs van onze leden deel. Het leernetwerk komt twee keer per jaar samen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Strategische personeelsplanning is een terugkerend proces en dit vraagt om aanpassingen daar waar nodig. Tijdens de bijeenkomsten worden best practices en knelpunten gedeeld. Zo nodig kan een externe adviseur betrokken worden.

Deelnemers aan het leernetwerk hebben al kennis van SPP en zijn bezig of hebben de wens SPP binnen hun eigen organisatie in te zetten. Omdat de kennis al aanwezig is, gaat het met name om implementatie, borging en resultaten.

Terug naar overzicht

Onze leden

Woondroomzorg
De Kroon Zorg
GrandCare
Het Maanderzand
Dulon College
Wittenbergzorg
CBS Statline
A&S zorg
Health ~ Holland
Zorg Alliantie
Pactum
ROC Nijmegen
Stichting Bethanië
Pleyade
Zorg Plus
iXperium Health
Compleet Mensenwerk
Gasthuis St Jan De Deo
Huisartsen Gelderse Vallei
FCB
Stichting Moviera
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Stichting RijnWaal Zorggroep
Vreedenhoff