Leernetwerk Strategische Personeelsplanning

Het leernetwerk Strategische Personeelsplanning is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Aan dit netwerk nemen HR-adviseurs van onze leden deel. Het leernetwerk komt twee keer per jaar samen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Strategische personeelsplanning is een terugkerend proces en dit vraagt om aanpassingen daar waar nodig. Tijdens de bijeenkomsten worden best practices en knelpunten gedeeld. Zo nodig kan een externe adviseur betrokken worden.

Deelnemers aan het leernetwerk hebben al kennis van SPP en zijn bezig of hebben de wens SPP binnen hun eigen organisatie in te zetten. Omdat de kennis al aanwezig is, gaat het met name om implementatie, borging en resultaten.

Terug naar overzicht

Onze leden

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Zorgcentra De Betuwe
Sante Partners
Zo Zijn
Tilburg University
Het Maanderzand
RegioPlus
RijnIJssel
Dr. Leo Kannerhuis
Gasthuis St Jan De Deo
Radiotherapie groep
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Buurtteams Volwassenen Nijmegen
Iriszorg
SWOA
Bindkracht10
Mee Gelderse Poort
Rijnstad
Saamborgh
AWVN
Karakter
Rijnstate ziekenhuis
PGGM
NKDI