Leernetwerk Strategische Personeelsplanning

Het leernetwerk Strategische Personeelsplanning is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Aan dit netwerk nemen HR-adviseurs van onze leden deel. Het leernetwerk komt twee keer per jaar samen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Strategische personeelsplanning is een terugkerend proces en dit vraagt om aanpassingen daar waar nodig. Tijdens de bijeenkomsten worden best practices en knelpunten gedeeld. Zo nodig kan een externe adviseur betrokken worden.

Deelnemers aan het leernetwerk hebben al kennis van SPP en zijn bezig of hebben de wens SPP binnen hun eigen organisatie in te zetten. Omdat de kennis al aanwezig is, gaat het met name om implementatie, borging en resultaten.

Terug naar overzicht

Onze leden

Ziekenhuis Gelderse Vallei
CBS Statline
Health valley
Spectrum Elan
's Heeren Loo
Zinzia
Philadelphia
TOPFIT
Siza
Zorggroep Maas&Waal
Kraamzorg Zuid-Gelderland
GGZ centraal
GSBB
Bindkracht10
Driestroom
Onder De Bomen
Radiotherapie groep
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Accolade Zorg
Jah Jireh Woonzorg
Innoforte
Onze Huisartsen
zorgthuis
Zorg Plus