Leernetwerk Strategische Personeelsplanning

Het leernetwerk Strategische Personeelsplanning is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Aan dit netwerk nemen HR-adviseurs van onze leden deel. Het leernetwerk komt twee keer per jaar samen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Strategische personeelsplanning is een terugkerend proces en dit vraagt om aanpassingen daar waar nodig. Tijdens de bijeenkomsten worden best practices en knelpunten gedeeld. Zo nodig kan een externe adviseur betrokken worden.

Deelnemers aan het leernetwerk hebben al kennis van SPP en zijn bezig of hebben de wens SPP binnen hun eigen organisatie in te zetten. Omdat de kennis al aanwezig is, gaat het met name om implementatie, borging en resultaten.

Terug naar overzicht

Onze leden

Stichting Thedinghsweert
100 uw welzijns en zorgnetwerk
SKAR
Accolade Zorg
Driestroom
Zorgcentrum Huize Rosa
zorgthuis
De Gelderhorst
iXperium Health
PGGM
Youz B.V.
Mee Gelderse Poort
Entrea Lindenhout
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Health ~ Holland
Actief Zorg
ZZG zorggroep
A&S zorg
Albero Zorggroep B.V.
Innoforte
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Medinova
Tech@doptie