(Zorg)technologie en digitalisering

(Zorg)Technologie en digitalisering zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook bij het verlenen van zorg en maatschappelijke dienstverlening in zorg- en welzijnsorganisaties nemen ze een steeds belangrijkere plek in. Steeds vaker experimenteren organisaties met (zorg)technologie en/of digitalisering. Met wisselend resultaat. Soms leidt het tot een succesvolle adaptatie en goede borging, en soms bloedt een initiatief dood. Terwijl het essentiële oplossingen zijn bij de aanpak van de huidige personeelstekorten bij de toenemende zorgvraag.

Daarom is het ook van enorm belang om de mens te betrekken in deze ontwikkeling. Een vaardig gebruiker die beseft wat de noodzaak en voordelen van anders organiseren en werken zijn, is één van de sleutels tot succes.

Technologie = nieuwe uitvindingen met een technologisch karakter. Een middel. Er bestaat geen technologische innovatie zonder sociale innovatie! Anders gezegd, technologie is een onderdeel van innoveren en moet ingebed worden in de werkprocessen. Om technologische en sociale innovatie in te bedden, is het van belang randvoorwaarden te stellen om aan de slag te gaan met innovatie. Hierbij is de hele organisatie onderdeel (primaire, secundaire, financieel en strategisch).

Daarom faciliteert WZW haar leden op het thema (Zorg)technologie en digitalisering. Dat doen we vanuit de doelstelling:

Duurzame adaptatie, implementatie en borging van (zorg)technologie en digitalisering die het werk makkelijker maken en/of arbeidsbesparend zijn.

Binnen het thema (Zorg)technologie en digitalisering besteden we aandacht aan hoe je als organisatie met inzet van technologie en digitalisering een blijvende verandering kunt bewerkstelligen. Hoe kom je van kansrijk idee of goed voorbeeld naar daadwerkelijke implementatie en duurzame borging in de organisatie? En hoe kunnen externe omstandigheden – als de coronacrisis – tot een versnelling van technologie en digitalisering leiden? We hebben concrete projecten waar zorg- en welzijnswerkgevers in de regio bij aan kunnen sluiten. Ook bieden goede voorbeelden een podium, om te inspireren, van elkaar te kunnen leren en in onze regio volgende stappen te kunnen zetten.

Artificiële intelligencie
Specifiek met het aandachtsgebied artificial intelligence (AI) gaan we in 2022 en 2023 aan de slag daar hier duidelijk een behoefte is binnen de regio. Samen met onze leden verkennen we waar we staan met AI en wat AI voor onze organisaties kan betekenen. Hiervoor gaan we verschillende activiteiten opzetten om hier invulling aan te geven:

  1. Inventarisatie van wat er al is op gebied van AI
  2. Podcast met deskundigen en professionals met praktijkervaring
  3. Als partner aansluiten bij bijeenkomsten in de regio op dit thema
  4. We organiseren in 2022 een kennissymposium voor onze leden en partners

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema (Zorg)technologie en digitalisering:

In the spotlight

Ga aan de slag MET technologie en digitalisering binnen je organisatie

Is jouw organisatie bezig om technologie duurzaam te implementeren? Of start je binnenkort met een technologie- of digitaliseringsproject? Dan is Medewerker En Technologie (MET) een mooie start of aanvulling op de bestaande plannen.

Technologie & digitalisering
Lees verder

Overige thema's van: Innovatie