(Zorg)technologie en digitalisering

(Zorg)Technologie en digitalisering zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook bij het verlenen van zorg en maatschappelijke dienstverlening in zorg- en welzijnsorganisaties nemen ze een steeds belangrijkere plek in. Na een periode waarin er veel is geëxperimenteerd en ontwikkeld is, ligt de opdracht (of focus) op dit moment op het succesvol inzetten van deze middelen. Technologie en digitalisering komen echter nooit alleen, het vraagt van mensen dat ze anders kijken naar hun werk, processen en hulpvragen.

Daarom is het ook van enorm belang om de mens te betrekken in deze ontwikkeling. Een vaardig gebruiker die beseft wat zijn of haar rol is en de voordelen van anders organiseren en werken kan overzien, is één van de sleutels tot succes.

Technologie = nieuwe uitvindingen met een technologisch karakter. Een middel, dat sociale- of systeem-innovaties kan faciliteren en mogelijk kan maken. De nieuwe mogelijkheden van technologie kunnen ook de prikkel zijn om anders te gaan werken, maar het inzetten van technologie is nooit een doel op zichzelf. Er bestaat geen technologische innovatie zonder ook je manier van werken te innoveren. Andersom heeft een sociale innovatie vaak (bijna altijd) ook technologische aspecten. Kort gezegd, technologie is een onderdeel van innoveren en moet ingebed worden in de werkprocessen. Om technologische en sociale innovatie in te bedden, is het van belang randvoorwaarden te stellen om aan de slag te gaan met innovatie. Hierbij is de hele organisatie onderdeel (primaire, secundaire, financieel en strategisch).

Daarom faciliteert WZW haar leden op het thema (Zorg)technologie en digitalisering. Dat doen we vanuit de doelstelling:

Duurzame adaptatie, implementatie en borging van (zorg)technologie en digitalisering die het werk makkelijker maken en/of arbeidsbesparend zijn.

Binnen het thema (Zorg)technologie en digitalisering besteden we aandacht aan kennisvergroting, adoptie en adaptatie vermogen. Zodat je als organisatie met inzet van technologie en digitalisering een blijvende verandering kunt bewerkstelligen. We hebben het daarmee over de randvoorwaarden die je als organisatie op orde moet hebben, om succesvol te kunnen gaan implementeren en opschalen. We hebben hiervoor concrete projecten waar zorg- en welzijnswerkgevers in de regio bij aan kunnen sluiten. Ook werken we aan het opzetten van een community om te inspireren, van elkaar te kunnen leren en in onze regio volgende stappen te kunnen zetten.

E-learnings: succesvol borgen van technologie in Zorg en Welzijn

Om de implementatie en het gebruik van technologie door professionals in de dagelijkse praktijk te vergroten is er vanuit het management van organisaties meer aandacht nodig voor het thema: borging van technologie. Voor de borging van technologie binnen de organisatie zijn drie e-learnings ontwikkeld:

  • Zorgtechnologie verweven in beleid
  • Sturen op projecten vanuit het management
  • Van experiment naar implementatie

Op deze manier kunnen de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd voor het gebruik van technologie.

De e-learnings zijn kosteloos te volgen voor professionals in de sector Zorg en Welzijn via de website van Ixperium.

Datagedreven werken

“Samen Datagedreven Werken” is een landelijk netwerk dat is opgestart vanuit een samenwerking tussen Vilans, Actiz en de samenwerkende WGO’s onder RegioPlus. Binnen dit netwerk kunnen organisaties kennis opdoen op het gebied van datagedreven werken middels workshops en events en kennismaken met andere organisaties die ook op dit thema actief zijn.

Daarnaast kunnen organisaties een tweeledige 0-meting invullen om te kijken hoe ver ze staan op het gebied van datagedreven werken. Deze scan kan herhaald worden om voortgang te monitoren.

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema (Zorg)technologie en digitalisering:

In the spotlight

Ga aan de slag MET technologie en digitalisering binnen je organisatie

Is jouw organisatie bezig om technologie duurzaam te implementeren? Of start je binnenkort met een technologie- of digitaliseringsproject? Dan is Medewerker En Technologie (MET) een mooie start of aanvulling op de bestaande plannen.

Technologie & digitalisering
Lees verder

Overige thema's van: Innovatie