Talent- en loopbaanontwikkeling

Blijven bewegen op de arbeidsmarkt is belangrijk om nu en in de toekomst duurzaam inzetbaar te zijn. Daar hebben werkgever en professional een verantwoordelijkheid in. Vanuit het thema Talent- en loopbaanontwikkeling faciliteert WZW haar leden een aantrekkelijk werkgever te zijn voor hun medewerkers en daarmee verzekerd te zijn van voldoende en gekwalificeerde medewerkers. Zo werken we samen aan een duurzame balans op regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn.

Als het gaat om stilstaan bij je loopbaan, professionele ontwikkeling en arbeidsmarktfitheid bieden we onze leden concrete dienstverlening. Bijvoorbeeld persoonlijke- of loopbaanbegeleiding die je als werkgever niet standaard in huis hebt of waarbij het juist prettig is als een betrouwbare partner van buiten de organisatie betrokken is. Dit doen we om werkgevers aanvullende dienstverlening te bieden opdat hun (toekomstig) professionals vanuit eigen regie, inzicht in talent en loopbaanperspectief duurzaam inzetbaar zijn.

WZW Loopbaanbegeleiding

We verzorgen vanuit WZW Loopbaanbegeleiding de coaching van (toekomstige) medewerkers. Via de landelijke loopbaanimpuls Sterk in je Werk kan iedereen die in Zorg en Welzijn werkt of interesse heeft een overstap te maken, een kosteloos kortdurend coachingstraject aanvragen. Onze coaches, merendeels zelf werkzaam in de sector in onze regio, staan persoonlijk en dichtbij in de regio voor ze klaar.

Speciaal voor werkgevers zetten we deze Sterk in je Werk subsidie ook in company in met onze Sterk in je werk Inspiratiecarrousel. Hiermee leveren we een bijdrage aan talentontwikkeling en behoud van medewerkers voor de sector.

Leernetwerk Loopbaanontwikkeling

In het Leernetwerk Loopbaanontwikkeling, bedoeld voor alle professionals werkzaam bij onze leden die zich bezighouden met talent- en loopbaanontwikkeling, delen we kennis en expertise met elkaar op het thema.

Loopbaanplatform

Voor professionals is ons loopbaanplatform www.werkeninzorgenwelzijn.nl een perfect startpunt voor het verkrijgen van overzicht van actuele vacatures, activiteiten (via de agenda), loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en aanwezige zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. De bij WZW aangesloten organisaties plaatsen hier gratis en onbeperkt hun vacatures. Lees er hier meer over.

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema Talent- en loopbaanontwikkeling:

Overige thema's van: Leven lang ontwikkelen