Behoud

Veel zorg- en welzijnswerkgevers staan voor de uitdaging om hun professionals te behouden. Werkplezier, ontwikkelmogelijkheden en -cultuur, mate van flexibele inzet, waardering, werkdruk, administratieve last; tal van aspecten spelen een rol bij het behouden van professionals.

 

 

Inzicht in welke mate deze aspecten een rol spelen binnen de sector en de eigen organisatie geeft werkgevers houvast. Je kunt gericht aan de slag met beleid en interventies om een aantrekkelijk werkgever voor professionals te zijn en ze te behouden voor de organisatie én Zorg en Welzijn in de regio. Dit en meer komt aan bod binnen het thema Behoud waar vanuit wij onze leden actief ondersteunen. Het heeft als doel:

Behouden van professionals voor zowel de eigen organisatie als de sector in de regio

Daarvoor zetten we de onderstaande projecten en activiteiten in.

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema Behoud:

Meer tonen

Overige thema's van: Aantrekkelijk werkgeverschap