Subsidiehelpdesk Leren en ontwikkelen 

Binnen Zorg en Welzijn zijn er veel subsidiemogelijkheden op het gebied van HR, opleidingen, zorginnovatie en duurzame inzetbaarheid. WZW ondersteunt haar leden bij subsidieaanvragen en werkt daarin samen met Finestri Subsidie Management.

Als lid van WZW ontvang je: 

 • Gratis advies via de subsidie helpdesk van Finestri (werk en leren). 
 • 10% korting op het vervolgtarief, waarbij geldt: no cure no pay. 

Wil jij: 

 • Weten welke subsidies er zijn? 
 • Subsidies optimaal benutten? 
 • Subsidie vinden voor innovatieve plannen? 
 • Een vraag stellen over administratie of verantwoording? 

Neem dan contact op met de telefonische subsidie helpdesk van Finestri via: 085 06 58 008 of stuur een e-mail naar info@finestri.nl  

Subsidiewijzer

Benieuwd naar relevante landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan een kijkje in de subsidiewijzer, een handige digitale tool. De subsidiewijzer is ontwikkeld door Regioplus, het samenwerkingsband van de 14 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Het geeft een duidelijk overzicht van alle mogelijke subsidies in de sector Zorg en Welzijn. Het overzicht van deze landelijke regelingen is in de subsidiewijzer ingedeeld in vier thema’s:

 • Kiezen en Toeleiden
 • Leren en Opleiden
 • Werken en Behoud
 • Innoveren en Experimenteren

Bekijk de digitale subsidiewijzer.

Overzicht relevante subsidiedeadlines 

Subsidieregeling praktijkleren

Verzorg jij een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk dan of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. De eerstvolgende aanvraagronde loopt van 1 juni 2022 9.00 uur t/m 30 juni 2022 17.00 uur. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de website van RVO. Klik hier voor meer informatie.

STAP-budget-subsidie Leven lang ontwikkelen – nieuwe subsidie vanaf 1 maart 2022

Als Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. 

Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden. Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij UWV het STAP-budget aanvragen. Meer informatie.

Stimuleringsregeling stageplaatsen huisartsen- en eerstelijnszorg

Steeds meer organisaties in de huisartsen- en eerstelijnszorg hebben een tekort aan personeel. Dit komt door een verschuiving van zorgtaken naar de eerstelijnszorg en het gebrek aan stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners (POH’s) en triagisten. Om het tekort aan stageplaatsen regionaal aan te pakken heeft SSFH de stimuleringsregeling in het leven geroepen. Doel van de stimuleringsregeling is om de instroom te vergroten door subsidie te verlenen aan innovatieve projecten die in de regio bijdragen om het tekort aan stageplekken aan te pakken. Denk hierbij aan: 

 • Het opzetten van een regionaal stagebureau 
 • Betere afstemming en samenwerking met opleidingsinstituten; 
 • Het ontlasten van de werkgever door innovatieve stagevormen en stagebegeleiding; 
 • De financiële bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectkosten (met een maximum van € 25.000). In 2021 is een bedrag van € 165.000 beschikbaar. 

Lees meer hierover op de website van de SSFH. 

Onze leden

Provincie Gelderland
JADOS
Zorggroep Maas&Waal
Vreedenhoff
Innoforte
RijnIJssel
Norschoten
Stichting Malderburch
Onze Huisartsen
Etil research group
Sterker Sociaal Werk
Gemeente Arnhem
HRM in de zorgsector
ZZG zorggroep
RIBW Nijmegen & rivierenland
HAN
Zideris
Rijnstad
RST Zorgverleners
Solutions In Care
NKDI
Dulon College
Zorg Plus
GGZ centraal