Subsidiemogelijkheden

Eén van onze kerntaken is om onze leden zo goed mogelijk te faciliteren als het gaat om subsidievoordelen en het inschakelen van specifieke expertise op gebied van arbeidsrechtelijke zaken, subsidies voor Leren en Ontwikkelen en verzuimbegeleiding.  

Gratis ondersteuning van onze helpdesk

Soms heb je specifieke expertise nodig die niet standaard in de organisatie aanwezig is. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van subsidies voor leren en ontwikkelen. Al verscheidene jaren werken wij daarom samen met een aantal betrouwbare samenwerkingspartners. Met hun expertise is jouw organisatie als lid van WZW altijd verzekerd van professionele ondersteuning. Je kunt gratis gebruik maken van de subsidiehelpdesk voor Leren en ontwikkelen. Daarnaast profiteer je van vervolgkortingen. 

Subsidievoordelen

WZW heeft goed overzicht van alle relevante arbeidsmarktgerelateerde subsidies voor Zorg en Welzijn. Er zijn verschillende projecten waarbij we de subsidievoordelen ten bate van de zorg- en welzijnsorganisaties én -professionals inzetten. Bijvoorbeeld Sterk in je werk en SectorplanPlus. Scroll naar beneden voor een overzicht  hiervan en check of het interessant is voor jouw organisatie.
Ook kunnen wij als aanvrager dienen van grote subsidies waar jouw organisatie aan deel kan nemen. Wij houden dit overzicht actueel op onze website, en wijzen je er op via onze maandelijkse nieuwsbrief.  

Subsidiewijzer

Benieuwd naar relevante landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan een kijkje in de subsidiewijzer, een handige digitale tool. De subsidiewijzer is ontwikkeld door Regioplus, het samenwerkingsverband van de 12 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Het geeft een duidelijk overzicht van alle mogelijke subsidies in de sector Zorg en Welzijn. Het overzicht van deze landelijke regelingen is in de subsidiewijzer ingedeeld in vier thema’s:

 • Kiezen en Toeleiden
 • Leren en Opleiden
 • Werken en Behoud
 • Innoveren en Experimenteren

Bekijk de digitale subsidiewijzer

Overige subsidies

Naast subsidies die we al inzetten ten behoeve van duurzame balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio, zijn er andere subsidiemogelijkheden die we om die reden continu checken en waar mogelijk en passend aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

Bekijk hier het actuele overzicht van subsidiemogelijkheden en -deadlines

 • SectorplanPlus 2022-2023

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn. Met deze subsidie kan een extra impuls gegeven worden aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders. Heb je de 1e aanvraagronde gemist? Dan heb je tot en met 30 september 2022 de tijd om alsnog een aanvraag te doen (opleidingen alleen subsidiabel vanaf 30 september 2022). Meer informatie.

 • STAP-budget-subsidie Leven lang ontwikkelen – nieuwe aanvraagronde vanaf 1 september 2022

Alle Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden. De volgende aanvraagronde start op dinsdag 1 november a.s. om 10.00 uur.. Wees hier snel bij, want de ervaring leert dat het budget snel op is. Meer informatie.

 • Stagefonds Zorg

Met het Stagefonds Zorg kunnen zorgaanbieders mbo- en hbo-studenten meer stageplaatsen aanbieden en de stagebegeleiding verbeteren. Zo kunnen knelpunten op de arbeidsmarkt in de zorgsector worden opgelost of voorkomen. Je kan alleen subsidie aanvragen voor stagiaires die stagelopen voor een in de regeling opgenomen volledige mbo- of hbo-opleiding. Je vraagt de subsidie uit het Stagefonds Zorg achteraf aan, na het afronden van het schooljaar. Van 19 augustus tot en met 1 oktober 2022 kun je subsidie aanvragen voor de gelopen stages tijdens studiejaar 2021-2022. Aanvragen ontvangen na 1 oktober 2022 worden afgewezen. Meer informatie.

 • SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers die op tijd mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Met de subsidie kun je bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor medewerkers financieren. Hiermee zet je in op ‘een leven lang ontwikkelen’ en investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers. MKB-ondernemingen kunnen een aanvraag indienen vanaf 1 september 2022 9.00 uur tot en met 30 september 2022, 17.00 uur. Meer informatie.

 • Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Ben je aanbieder van zorg en/of ondersteuning zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo en wil je met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor jouw samenwerkingsverband. Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. De SET biedt ook subsidiemogelijkheden voor het ontwikkelen van een gedragen visie op e-health: SET Visievorming e-health (voorheen bekend als PréSET). Je kan SET en SET Visievorming e-Health aanvragen tot en met 31 december 2022, 17.00 uur. Meer informatie.

 • (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

Door de regeldruk te verminderen komt er meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgprofessional. Zorgaanbieders kunnen daarom subsidie aanvragen om administratieve processen te schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken. Deze subsidieregeling is een onderdeel van het programma (Ont)regel de zorg van het ministerie van VWS. Subsidieaanvraag indienen van 1 tot en met 30 september 2022. Meer informatie.

 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (nieuw)

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed of personen die zich bezig houden met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten kunnen gebruik maken van de nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Deze subsidie komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Je kan deze subsidie aanvragen vanaf maandag 3 oktober 2022, 09.00 uur tot zondag 31 december 2023, 17.00 uur. Meer informatie.

 • Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg (nieuw)

Verzorg je een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking.  Subsidieaanvraag indienen van 1 tot en met 31 december 2022. Meer informatie.

 • Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep

Gemeenten hebben de komende twee jaar 21,5 miljoen euro beschikbaar om ggz-patiënten aan het werk te helpen via zogeheten IPS-trajecten. Het budget is voor de helft gefinancierd door het Rijk en voor de andere helft door gemeenten zelf, via het Gemeentefonds. Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie de inzet van Individuele Plaatsing en Steun trajecten (IPS) voor de gemeentelijke doelgroep te bevorderen. De trajecten zijn erop gericht de arbeidsparticipatie van klanten met psychische aandoeningen te vergroten. Meer informatie.