Innovatie

De arbeidsmarkt is in een rap tempo aan het veranderen, we zitten in een transitie, en innovaties brengen ons verder. Daar kunnen en willen we niet omheen. Want nieuwe en slimmere manieren van werken, leren en organiseren, al dan niet met behulp van technologie, helpen ons deels de arbeidsmarkttekorten in Zorg in Welzijn op te lossen.

Binnen de programmalijn Innovatie ontwikkelen we samen met leden en partners een visie op arbeidsinnovatie. Dat doen we vanuit kaders samengesteld met onze leden en samenwerkingspartners. De rol van WZW ligt nadrukkelijk op de invloed van innovaties op de arbeidsmarkt. Dus wat is het arbeidsmarkteffect van innovaties?

Binnen deze programmalijn richten we ons op twee manieren van innoveren:

  1. Welke voorbeelden van arbeidsinnovatie zien we;
  2. Wat zijn de arbeidsmarkteffecten door innovatie.

 

Experimenten en initiatieven aanjagen
We jagen vanuit deze programmalijn (nieuwe) experimenten en initiatieven aan. Hierbij betrekken we altijd leden, samenwerkingspartners en WZW-medewerkers die zich primair richten op specifieke thema’s. Innovatie is geen losstaande pijler, en op deze manier maken we inhoudelijk verbinding met de andere programmalijnen van WZW.

Binnen de programmalijn Innovatie brengen we focus aan door ons te richten op:

  1. Anders werken, anders organiseren: sinds enige tijd een veelgehoord thema in gesprekken met leden en in toekomststukken van onder andere VWS. De centrale vraag die allereerst verder wordt onderzocht is: In hoeverre en op welke manier dragen andere manieren van werken (bijvoorbeeld preventie) bij aan het oplossen van de arbeidsmarktvraagstukken. En hoe kunnen we het arbeidsmarktperspectief inbrengen bij de discussie over en visievorming op preventie?
  2. (Zorg)technologie en digitalisering (focus op mens/medewerker): een thema dat nadrukkelijk naar voren is gekomen bij het samenstellen van de WZW Meerjarenagenda 2025. Het programma Medewerker En Technologie (MET) is een methodiek waarin dit onder meer ingevuld wordt. Hierbij focussen we ons ook op Artificiële Intelligentie en Data: wat doen we al in de regio en daarbuiten en hoe draagt dit bij aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Strategische adviesgroep Innovatie

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een Strategische Adviesgroep en Expertise- en Ontwikkelgroep. Lees meer over de Strategische adviesgroep en wie hier zitting in hebben.

Sparren over Innovatie?

Ben je ook bezig met Innovatie en wil je
weten hoe je hier binnen jouw organisatie mee aan de slag kan?
Ja, ik wil sparren