Leernetwerk Recruitment

Het leernetwerk Recruitment is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Recruitment kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Lees hier meer over het Leernetwerk Recruitment.

Terug naar overzicht

Onze leden

NEO Huisartsenzorg
iXperium Health
Werkgevers Servicepunt
Kalorama
stmg
Tech@doptie
Compleet Mensenwerk
FNV
FBZ
's Heeren Loo
zorgthuis
Zorggroep ena
GSBB
De Kroon Zorg
RegioPlus
Pro Persona
Vilente
Entrea Lindenhout
Kraamzorg Zuid-Gelderland
CNV collectief
Huisartsen Gelderse Vallei
HAN
KION
Luciver