Leernetwerk Recruitment

Het leernetwerk Recruitment is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Recruitment kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Lees hier meer over het Leernetwerk Recruitment.

Terug naar overzicht

Onze leden

Zideris
Medinova
Kraamzorg Zuid-Gelderland
SWOA
RIBW Nijmegen & rivierenland
GrandCare
Evital
Opella
Zorg Plus
Luciver
De Waalborg
Buurtteams Volwassenen Nijmegen
Zorgburo De Liemers
Pleyade
Icare
Philadelphia
Zorgcentrum Huize Rosa
Klimmendaal
Tech@doptie
OBG
Maatman Zorggroep
Pluryn
Health ~ Holland
Dulon College