Leernetwerk Recruitment

Het leernetwerk Recruitment is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Recruitment kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Sterker Sociaal Werk
PSW
Klimmendaal
Driegasthuizengroep
Iriszorg
Zorgburo De Liemers
Zorggroep ena
Het Maanderzand
Karakter
Neboplus
Gemeente Arnhem
Dagelijks Leven
Provincie Gelderland
Jah Jireh Woonzorg
Health valley
Philadelphia
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Sint Maartenskliniek
GrandCare
Werkgevers Servicepunt
Zorg Plus
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Liemerije
Fokus