Leden en partners

Onze visie is dat de regionale opgave vraagt om een integrale, innovatieve aanpak en samenwerking tussen zorg- en welzijnswerkgevers, onderwijspartners en stakeholders. Wij hebben een krachtig regionaal netwerk van ruim 110 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties. De samenwerking met de regionale onderwijspartners is intensief. Ook met andere stakeholders trekken we gezamenlijk op waar mogelijk. Denk aan landelijke overheid, provincie en gemeentes in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland, brancheorganisaties en belangenorganisaties.

Want samen staan we sterk voor de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn.

Samenwerkingsverband RegioPlus

WZW is één van 13 regionale werkgeversorganisaties in Nederland, welke verenigd zijn in het landelijk samenwerkingsverband RegioPlus. RegioPlus vormt de schakel tussen landelijk beleid en regionale uitvoering. Door gebruik te maken van elkaars kennis en samenwerking op regionaal niveau te stimuleren, spelen we beter in op ontwikkelingen in Zorg en Welzijn.