Leernetwerk Opleidings- en stagecoördinatoren

Het leernetwerk Opleidings- en stagecoördinatoren is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Opleidings- en stagecoördinatoren kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

RIBW Nijmegen & rivierenland
HAN
Zinzia
SWOA
RST Zorgverleners
Solutions In Care
Wittenbergzorg
Medinova
Opella
's Heeren Loo
GrandCare
Luciver
NKDI
Gasthuis St Jan De Deo
Pactum
sbi formaat
Zorgcentra De Betuwe
Het Schild
CBS Statline
Health ~ Holland
Our House On Wheels
Het Maanderzand
Klimmendaal
ABF research