Leernetwerk Opleidings- en stagecoördinatoren

Het leernetwerk Opleidings- en stagecoördinatoren is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Opleidings- en stagecoördinatoren kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Buro Maks
Zo Zijn
Liemerije
Huisartsen Gelderse Vallei
100 uw welzijns en zorgnetwerk
CBS Statline
Vitaal Thuiszorg
Zorgcentra De Betuwe
De Gelderhorst
HAN
ROC rivor
Gemeente Nijmegen
Pleyade
NEO Huisartsenzorg
Sterker Sociaal Werk
Zorggroep Maas&Waal
AWVN
Insula Die Huize Kohlman
Gemeente Arnhem
Gasthuis St Jan De Deo
Zinzia
Norschoten
OBG
Icare