Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van WZW bestaat uit zes bestuurders uit de verschillende branches van Zorg, Welzijn en Onderwijs.

Daarmee heeft het een evenwichtige samenstelling met regionale binding.

Mw. Dr. A.P. Nelis
Voorzitter Raad van Toezicht WZW en
Directeur Innovatie, Kennis en Strategie
bij ministerie Justitie en Veiligheid

Dhr. drs. P. van Mulkom
Lid Raad van Toezicht en
Bestuurder ROC Nijmegen

Mw. A. Jansen MCM
Lid Raad van Toezicht en Voorzitter
Raad van Bestuur ZZG zorggroep

Dhr. E. van der Graaf
Lid Raad van Toezicht en Directeur strategie
en zorgvernieuwing Lunet Zorg

Dhr. G. de Greef
Lid Raad van Toezicht en Lid
Raad van Bestuur IrisZorg

Dhr. S. Megens MFC
Lid Raad van Toezicht en
Directeur Gemeente Venlo

Onze leden

DIT Coaching
Siza
Tech@doptie
Stichting Moviera
stmg
Neboplus
Gasthuis St Jan De Deo
Interzorg
sbi formaat
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Health valley
Zorg Alliantie
Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen
Youz B.V.
Gemeente Nijmegen
Zorgcentrum Anker Logo
Community of Care
RijnIJssel
Actief Zorg
Gemeente Arnhem
Jeugdbescherming Gelderland
CNV collectief
Zorgburo De Liemers