Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van WZW bestaat uit zes bestuurders uit de verschillende branches van Zorg, Welzijn en Onderwijs.

Daarmee heeft het een evenwichtige samenstelling met regionale binding.

Mw. Dr. A.P. Nelis
Voorzitter Raad van Toezicht WZW en
Directeur Innovatie, Kennis en Strategie
bij ministerie Justitie en Veiligheid

Dhr. drs. P. van Mulkom
Lid Raad van Toezicht en
Bestuurder ROC Nijmegen

Mw. A. Jansen MCM
Lid Raad van Toezicht en Voorzitter
Raad van Bestuur ZZG zorggroep

Dhr. E. van der Graaf
Lid Raad van Toezicht en Directeur strategie
en zorgvernieuwing Lunet Zorg

Dhr. G. de Greef
Lid Raad van Toezicht en Lid
Raad van Bestuur IrisZorg

Dhr. S. Megens MFC
Lid Raad van Toezicht en
Directeur Gemeente Venlo

André Kok
Lid Raad van Toezicht en
Bestuurder Opella

Onze leden

GrandCare
Zorgcentrum Huize Rosa
PGGM
Stichting Moviera
Innoforte
Pluryn
Zorg Plus
Ziekenhuis Rivierenland
Pleyade
Jah Jireh Woonzorg
Zorggroep ena
Wondzorg Arnhem
Tilburg University
100 uw welzijns en zorgnetwerk
SWOA
Rijnstad
Evital
JADOS
Klimmendaal
Zideris
SZR
Stichting Rooz
HAN
SKAR