Opleiden, stage en begeleiding

Ontwikkelingen als de personeelstekorten in Zorg en Welzijn, het tekort aan opleidings- en stageplekken in het werkveld en covid-19 zorgen ervoor dat het opleiden van (aankomende) professionals, het bieden van voldoende stagemogelijkheden en de begeleiding onder druk staan.

Dat wordt breed gevoeld door de onderwijspartners, de zorg- en welzijnsorganisaties in de regio en door de studenten zelf. Terwijl de behoefte aan nieuwe professionals enorm groot is en het behouden van huidige professionals heel belangrijk blijft om de continuïteit van goede zorg en maatschappelijke dienstverlening te kunnen waarborgen.

Het is in ieders belang dat (aankomende) professionals binnen hun opleidingstermijn de vereiste praktijkervaringen kunnen opdoen met de juiste begeleiding. Samen met onderwijs en werkveld trekken wij daarom op om onderstaande doelstelling te realiseren:

Vanuit regionale verantwoordelijkheid en inzicht verhogen werkveld en onderwijs het aantal stage- en opleidingsplaatsen met behoud van kwaliteit en passende begeleiding.

We brengen focus aan op het thema Opleiden, stage en begeleiding met verschillende projecten en activiteiten. De rol die we vanuit WZW daarbij vervullen verschilt. We faciliteren, bieden goede voorbeelden een podium, jagen nieuwe initiatieven aan én we kunnen de verbindende schakel zijn tussen onderwijs en werkveld. Altijd staat het gezamenlijk belang voorop.

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema Opleiden, stage en begeleiding:

Meer tonen

Netwerken

  • Leernetwerk Onderwijs
  • Leernetwerk stage- en opleidingscoördinatoren

Overige thema's van: Leven lang ontwikkelen