Creëren aantrekkelijk leerwerkklimaat

In onze regio wordt door zorg, welzijn en onderwijs het belang van een leven lang ontwikkelen (h)erkend. Echter blijkt het in de praktijk nog niet eenvoudig hier vorm aan te geven. Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen begint met het hebben en uitdragen van een visie waarom leren en ontwikkelen wordt ingezet, vertaald in een aantrekkelijk leerwerkklimaat.  

De werkplek van de medewerkers in jouw organisatie speelt een grote rol bij de ontwikkeling en het onderhoud van hun beroepsgerichte vaardigheden. Een plek waar ze hun skills (verder) kunnen ontwikkelen. Hierdoor blijven je mensen inzetbaar in de snel veranderende arbeidsmarkt, inspelend op de veranderende cliëntvraag en aansluitend bij de eigen ontwikkelbehoefte.  

Daarnaast draagt het stimuleren van het ontwikkelen van skills op de werkplek bij aan de transformatie naar een meer skillsbased arbeidsmarkt. Het investeren in het leerwerkklimaat is dan ook een van de strategische doelen die opgenomen is in de WZW Meerjarenagenda 2025 in de strategische pijler Leven Lang Ontwikkelen.  

Kansen van een aantrekkelijk leerwerkklimaat 

Onder de vlag van het project Aantrekkelijk leerwerkklimaat willen wij de relatie leggen met de lectoraten voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk. Een aantrekkelijk leerwerkklimaat biedt veel mogelijkheden en kansen en daar informeren wij je graag over. 

Neem bijvoorbeeld de pilot ‘Krachtige Leer-werkomgeving’ binnen Pro Persona in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen die in het voorjaar 2021 startte. De HAN UAS participeert namelijk sinds 2019 vanuit het lectoraat Leren tijdens de beroepsloopbaan in het onderzoeksproject House of Skills. Centrale vraag in dit onderzoeksproject was hoe werkomgevingen zo kunnen worden (her-)ontworpen dat een krachtige leerwerkomgeving ontstaat. Een omgeving die individueel, collectief en organisatie-leren én werken optimaal en aantoonbaar ondersteunt en stimuleert. Het onderzoeksrapport kun je hier lezen. Lees ook het artikel Hoe je zorgt voor een krachtige leer-werkomgeving.

De ervaringen die zijn opgedaan in de pilot met de krachtige leer-werkomgeving delen wij graag met onze leden. Benieuwd hoe jouw organisatie aan de slag kan gaan met het versterken van een aantrekkelijk leerwerkklimaat? Neem dan contact met ons op!

In the spotlight

House of Skills

Vanuit het Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan participeert HAN University of Applied Sciences in het project House of Skills (HoS). De HAN deed de afgelopen twee jaar voor House of Skills onderzoek naar de ‘krachtige leer- werkomgeving’.

Aantrekkelijk leerwerkklimaat
House of Skills

Onze leden

Wondzorg Arnhem
Pluryn
CBS Statline
Buurtteams Volwassenen Nijmegen
Sint Maartenskliniek
Rijnstate ziekenhuis
Compleet Mensenwerk
Prisma
Attent Zorg en Behandeling
Maatman Zorggroep
Zorggroep Maas&Waal
Health Transformation Community
Opella
HAN
Siza
Radiotherapie groep
TOPFIT
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Verburgt Molhuysen
Woondroomzorg
NEO Huisartsenzorg
Karakter
sbi formaat
Actief Zorg

Overige projecten van: Thema Opleiden, stage en begeleiding