Stageaanpak regio Nijmegen

Het toenemend tekort aan mbo- en hbo-stageplaatsen voor een specifiek aantal zorg- en welzijnsopleidingen is een nijpend probleem. Vele zorgorganisaties in onze regio en het onderwijs hebben ermee te maken. Daarom gaan de VV(T), ziekenhuizen, onderwijspartners in de regio Nijmegen en WZW zich gezamenlijk sterk maken voor voldoende stageplaatsen, nu en in de toekomst.  

Het project Stageaanpak regio Nijmegen is (vooralsnog) een pilot in de regio Nijmegen en richt zich op de VV(T)organisaties en ziekenhuizen in deze regio. De focus ligt op de opleidingen tot helpende, verzorgende IG, Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4), mbo-V en hbo-V. Voor de korte termijn maken we huidige, regionale cijfers inzichtelijk. Daarmee willen we komen tot een verdeelsleutel van het aantal plaatsen om zo in afstemming met elkaar voldoende stageplaatsen te kunnen bieden. Voor de lange termijn is de ambitie het vinden van een gepaste verdeling van de stageplaatsen op basis van de zorgprognosemodellen. 

Focus bepaald

Het project, gestart in 2021, heeft bestuurlijk commitment en momenteel is een groep vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties bezig met de uitvoering. In eerste instantie richt de groep zich op het korte termijn doel. Zo is inmiddels een focus bepaald, worden de cijfers geanalyseerd en vinden gesprekken plaats over het tekort aan stageplaatsen en mogelijke oplossingen hiervoor. Ook ondernemen we al stappen voor het lange termijn doel: We kijken momenteel naar mogelijke instrumenten die kunnen ondersteunen bij het stroomlijnen van het proces rondom de verdeling van stageplaatsen. 

Tijdens het project hebben we oog voor andere lopende initiatieven, binnen en buiten de regio, die bijdragen aan het verhogen van het aantal stageplaatsen. Voorbeelden hiervan zijn zorginnovatiecentra (onder andere bij het CWZ en de HAN) en leerafdelingen binnen de VVT. Een ander onderdeel van het project is het opstellen van een convenant waarin afspraken met elkaar worden vastgelegd. Dit zal bijdragen aan het creëren van een duurzaam project met langdurig eigenaarschap.  

Geïnteresseerd in dit project en wil je meer weten over de mogelijkheden om als organisatie bij aan te haken? Neem gerust contact met ons op! 

In the spotlight

e-zine Onderwijsvernieuwingen

In het e-zine Onderwijsvernieuwingen 2021 lees je op pag 8 - 9 een groot artikel over het Praktijkleercentrum dat ROC Nijmegen in 2021 opende. Studenten maken hier kennis met hun toekomstige werkveld via praktijksimulatie.

Onze leden

Compleet Mensenwerk
Luciver
De Kroon Zorg
Jeugdbescherming Gelderland
TOPFIT
Philadelphia
RIBW Nijmegen & rivierenland
Wittenbergzorg
Stichting Malderburch
Albero Zorggroep B.V.
PGGM
Het Maanderzand
Buurtteams Volwassenen Nijmegen
De Gelderhorst
SPA Peutercentra
NEO Huisartsenzorg
Stichting Rooz
SWOA
Aqua Viva Logo
NKDI
Ziekenhuis Rivierenland
Stichting Moviera
Stichting Multidisciplinair Eerstelijns Zorgcentrum
Rijnstate ziekenhuis

Overige projecten van: Thema Opleiden, stage en begeleiding