Stageaanpak regio Nijmegen

Bij ongewijzigd beleid is de prognose dat de regio Nijmegen in 2030 een tekort heeft van ongeveer 3.400 zorgprofessionals (ABF Reseach, 2023). Het is dus van belang dat studenten binnen de opleidingstermijn hun praktijkervaring hebben kunnen opdoen en kunnen doorstromen naar de praktijk. Dat lukt alleen als onderwijs en werkveld in de regio duurzaam en nauw samenwerken als het gaat om het opleiden van gekwalificeerde starters.  

In de regio Nijmegen hebben het mbo- en hbo-onderwijs, de ziekenhuizen en VVT-organisaties (verenigd in Netwerk Nonna) de handen ineengeslagen om te komen tot een gezamenlijke stageaanpak. Zij zorgen met elkaar voor het bieden van voldoende en kwalitatief goede stageplekken met goede begeleiding en een veilige werkomgeving, nu en in de toekomst. 

Momenteel hebben we nog te maken met een tekort aan mbo- en hbo-stageplaatsen voor zorg- en welzijnsopleidingen. Hoewel op basis van ontgroening een afname in de vraag van stageplekken wordt verwacht, blijft ook dan goede afstemming en samenwerking van belang. 

Het project Stageaanpak regio Nijmegen is (vooralsnog) een pilot in de regio Nijmegen. Momenteel heeft de regio nog te maken met een tekort aan mbo- en hbo-stageplaatsen voor zorg- en welzijnsopleidingen. Daarom hebben de organisaties zich de afgelopen periode ingezet om te komen tot een verdeelsleutel van het aantal voltijdstageplaatsen. Daarbij geldt dat de begeleidingscapaciteit gelijk verdeeld wordt over de deelnemende zorgorganisaties. De afspraken over de regionale stagecoördinatie zijn vastgelegd in het Convenant Stageaanpak regio Nijmegen.

Hoewel op basis van ontgroening (meer info hierover in de Onderwijsuiting) een afname in de vraag van stageplekken wordt verwacht, blijft ook dan goede afstemming en samenwerking van belang. Gedurende het jaar worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd. Wat kunnen we van elkaar leren rondom de organisatie van stageplaatsen? Wat zijn initiatieven om meer of kwalitatief betere stageplaatsen aan te bieden? Hoe geven we de begeleiding vorm? De verdeelsleutel is daarbij steeds de leidraad voor het voeren van het gesprek met elkaar. 

Tijdens het project hebben we oog voor andere lopende initiatieven, binnen en buiten de regio, die bijdragen aan het verhogen van het aantal stageplaatsen. Voorbeelden hiervan zijn zorginnovatiecentra (onder andere bij het CWZ en de HAN) en leerafdelingen binnen de VVT.  

Geïnteresseerd in dit project en wil je meer weten over de mogelijkheden om als organisatie bij aan te haken? Neem gerust contact met projectmanager Nienke Freije, n.freije@wzw.nl. 

In the spotlight

e-zine Onderwijsvernieuwingen

In het e-zine Onderwijsvernieuwingen 2021 lees je op pag 8 - 9 een groot artikel over het Praktijkleercentrum dat ROC Nijmegen in 2021 opende. Studenten maken hier kennis met hun toekomstige werkveld via praktijksimulatie.

Onze leden

Stichting Moviera
Stichting RijnWaal Zorggroep
Buurtteams Volwassenen Nijmegen
OBG
Stichting Samen Zorgen
Iriszorg
ZZG zorggroep
ABF research
Gemeente Arnhem
Prisma
De Waalborg
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Stichting Rooz
Thuiszorg Zusters
Sante Partners
stmg
Compleet Mensenwerk
Rijnstad
SWOA
Bindkracht10
Zorggroep ena
Luciver
Zorgcentrum Huize Rosa

Overige projecten van: Thema Opleiden, stage en begeleiding