Strategisch Regionaal Opleiden Ziekenhuizen

Dat je samen regionaal sterker staat, wordt heel mooi zichtbaar in het project Strategisch Regionaal Opleiden Ziekenhuizen. De zeven ziekenhuizen in onze regio hebben hierin namelijk nadrukkelijk de samenwerking opgezocht voor wat betreft het opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunende professionals.

De urgentie is hoog. De zorgvraag en de complexiteit van zorg nemen toe. Het aanbod aan gespecialiseerde verpleegkundigen en medische ondersteuners loopt hiermee alleen niet in de pas. De opleidingsinspanningen moeten flink verhoogd worden om aan de toekomstige vraag te voldoen. Samen regionaal optrekken is noodzakelijk om de continuïteit van ziekenhuiszorg in de regio te kunnen garanderen. Dat besef bij alle betrokken partijen leidde begin 2020 tot het ondertekenen van een convenant. Alle regionale ziekenhuisbestuurders hebben zich hieraan gecommitteerd.

Afspraken over aantallen

Het project heeft als doel te komen tot een regionaal strategisch opleidingsplan. Hierin maken de samenwerkende ziekenhuizen afspraken over de aantallen op te leiden professionals. Ze richten zich in eerste instantie op de meest prangende beroepen in onze regio, zoals operatieassistent, kinder- en ic-verpleegkundige. In twee jaar tijd zijn er mooie resultaten behaald.

Zo werken we samen aan duurzame balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. Wil je meer weten over dit bijzondere project, neem dan contact op met onze programmamanager Jennifer. Zij is vanuit WZW aangesloten om de samenwerking te faciliteren.

 

Deelnemende ziekenhuizen

Radboudumc
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Rijnstate ziekenhuis
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Ziekenhuis Rivierenland
Sint Maartenskliniek

Overige projecten van: Thema Opleiden, stage en begeleiding