De subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 is officieel ingediend

20 mei 2024

30 april 2024 is de volledige subsidieverantwoording van SectorplanPlus 2017-2022 (tijdvak 1 tot en met 4) ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De doelstelling van deze subsidieregeling is het geven van een opleidingsimpuls aan de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Dit is hard nodig gezien de huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt; deze vraagt om een enorme inzet op het aantrekken en behouden van zorgprofessionals. SectorplanPlus heeft hier met het financieren van opleidingen een grote bijdrage aan geleverd.

 

In deze periode binnen regio WZW:

– is er in totaal bijna €19 miljoen subsidie verantwoord;
– hebben 147 werkgevers gebruikgemaakt van de subsidie en deze verantwoord;
– zijn 4.720 beroepsopleidingen uitgevoerd door deelnemende werkgevers;
– zijn 10.789 professionals bijgeschoold.

Nu alles is ingediend, zal het ministerie van VWS binnen 22 weken komen tot de definitieve vaststelling. Na de definitieve vaststelling volgt de financiële eindafrekening naar de werkgevers. Naar verwachting zal dit in kwartaal 4 van dit jaar zijn.