Leven lang ontwikkelen

In een snel veranderende samenleving is het belangrijk om mee te blijven bewegen. Dat geldt voor ons als regio, voor de zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen én voor de professionals. Werk verandert, nieuwe functies verschijnen, andere functies verdwijnen juist. Willen we duurzaam inzetbaar zijn en blijven dan moeten we anticiperen op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, op de vraag naar arbeid en de invulling daarvan. Dat betekent een leven lang ontwikkelen. 

De urgentie voor de sector Zorg en Welzijn is hoog om te zorgen dat we nieuwe zorgprofessionals aantrekken en dat we ze behouden. Blijven leren en ontwikkelen – vanuit eigen regie en rekening houdend met ieders behoeftes, talenten en voorkeuren – draagt daaraan bij.
Daar zet WZW zich voor in vanuit de programmalijn Leven lang ontwikkelen samen met alle betrokken partijen in de regio. Onder meer door met elkaar een positieve leercultuur te scheppen, de juiste randvoorwaarden in beeld te brengen en door volle aandacht te geven aan optimaal leren en ontwikkelen en talent- en loopbaanontwikkeling. Dat komt niet alleen ten goede aan de individuele professional, maar ook aan de zorg- en welzijnswerkgevers, opleiders én de maatschappelijke opgave van de sector in onze regio.

Strategische adviesgroep Leven lang ontwikkelen

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Lees meer over de Strategische adviesgroep en wie hier zitting in hebben.

Thema’s binnen Leven lang ontwikkelen