Skills based arbeidsmarkt en Onderwijsvernieuwing

De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een andere benadering van talent waarbij we kijken naar de vaardigheden en ervaringen, oftewel ‘skills’, die mensen wél hebben. Het denken in skills voorkomt mismatches en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. In de huidige arbeidsmarkt staat teveel potentieel aan de kant of wordt potentieel niet optimaal ingezet binnen de eigen organisatie. Het denken in diploma’s met daaraan specifieke functies gekoppeld, maakt het onnodig ingewikkeld om vraag en aanbod duurzaam met elkaar te matchen. Daarnaast moeten werknemers voortdurend bijleren of omscholen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van hun beroep en de ontwikkelingen binnen een sector. Te vaak kunnen mensen niet meedoen omdat ze geen (volledig) diploma hebben of willen behalen en er wordt geen rekening gehouden met de reeds aanwezige skills set.

 

En niet te vergeten, het skills-denken komt het behoud van professionals voor onze sector ten goede. De autonomie van de professionals wordt gestimuleerd doordat ze datgene mogen ontwikkelen waar hun interesses en talenten liggen en daarvoor ook daadwerkelijk ingezet worden.

Om de arbeidsmarkt binnen Zorg en Welzijn voor te bereiden op de toekomst is het belangrijk om verder te kijken dan diploma’s. Diploma’s blijven weliswaar belangrijk, maar zouden niet langer leidend moeten zijn. De toekomst vraagt om de activering van de actuele en volledige skills set van mensen. Onderwijs blijft weliswaar essentieel voor de basis skills, maar een wendbare en veerkrachtige arbeidsmarkt is gebaat bij optimale mogelijkheden voor bij- en omscholen van mensen. Het wordt dan ook steeds belangrijker om als onderwijs ook nauw aan te sluiten op deze ontwikkelingen en een leven lang ontwikkelen optimaal te ondersteunen met modulair, flexibel, gepersonaliseerd en efficiënt skills based onderwijs en nieuwe vormen van erkenning en (civiele) waardering met edubadges, (deel)certificaten en (praktijk)verklaringen die vaardigheden valideren.

Het doel

Doel van het investeren in een meer skills gerichte arbeidsmarkt is het verminderen van de actuele personeelstekorten in de regionale arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn en dreigende personeelstekorten te voorkomen. Dat doen we door met zorg- en welzijnsorganisaties in de regio samen slimmer gebruik te maken van beschikbaar menselijk kapitaal, dat samen verder te ontwikkelen en zo de match tussen vraag en aanbod van skills op zowel individueel, organisatie als regionaal niveau te optimaliseren.


Huidige ontwikkelingen die naar een skills based arbeidsmarkt toewerken:

 • Position paper Skills based arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn (april 2024)
  WZW geeft met dit position paper Skills based arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn inzicht in waar we als regio staan en hoe wij de skills beweging in samenwerking met leden, onderwijs, kennispartners en andere stakeholders richting en invulling geven. 
 • E-zine Onderwijsvernieuwingen
  In dit e-zine belichten we de belangrijkste macro-ontwikkelingen die het onderwijs en werkveld raken, geven met cijfers duiding over de arbeidsmarkt, gaan de diepte in met een podcast over de rol van technologie en laten in verhaal en beeld de mooie voorbeelden zien van onderwijsvernieuwingen als praktijkleren, leren via flexibel onderwijs en het vergroten van zij-instroom hbo.
 • Opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundigen en medische ondersteunende professionals
  Flexibele opleidingen en leerroutes zijn gebaseerd op EPA’s en worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Lees er hier meer over.
 • Leereenheden en mbo-certificaten
  Sinds 2019 zijn onderwijs en werkveld aan de slag gegaan met het ontwikkelen van leereenheden en mbo-certificaten voor het beroepsonderwijs in de VVT en gehandicaptenzorg. Lees hier meer over deze flexibilisering in het beroepsonderwijs en meerdere leereenheden die inmiddels voor mbo opleidingen zijn ontwikkeld.
 • FastSwitch hbo-v leerwerktraject
  Met een hbo- of wo-diploma behaal je een bachelordiploma (niveau 6) met daaraan gekoppeld de BIG-registratie. Lees hier meer over het FastSwitch omscholingstraject van de Verenigde Hogescholen.

 

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema Skills based arbeidsmarkt en Onderwijsvernieuwing:

Overige thema's van: Leven lang ontwikkelen