Zorgrunners

De krapte op de arbeidsmarkt is een structureel probleem waarbij we op meerdere vlakken op zoek moeten naar oplossingen. Eén daarvan kan het benaderen van nieuwe doelgroepen zijn. De inzet van zorgrunners bijvoorbeeld kan hier een bijdrage aan leveren.

De zorgrunner

Van oorsprong zijn zorgrunners studenten van niet-medische studies die met een basisvaardigheden-training van drie dagdelen (ontwikkeld in samenwerking met vier regionale ROC’s) ingezet worden in Zorg en Welzijn. Ze helpen met ondersteunende werkzaamheden, waardoor zorgmedewerkers worden ontlast.

In 2023 hebben negen ouderenzorgorganisaties in samenwerking met onderwijs en WZW positieve ervaringen opgedaan met de inzet van deze zorgrunners. Vooral op piekmomenten tijdens de zomervakantie heeft dit organisaties veel opgeleverd.

Lees hier het korte interview met Christa van Veenendaal, Senior Recruiter bij SZR over het onboardingsproces en de inzet van zorgrunners bij hun organisatie.

“Natuurlijk is het project Zorgrunners een klein radartje in het grote geheel. Maar hoe klein een radartje ook is, je hebt het nodig om een machine goed te laten werken.”

Christa van Veenendaal, Senior Recruiter bij SZR

Training

ROC Rivor, ROC Nijmegen, Rijn IJssel en Dulon College hebben gezamenlijk de training voor de zorgrunners vormgegeven op taakniveau en naar de behoeften van de deelnemende zorgorganisaties. Deze mooie, op onderling vertrouwen gebaseerde, samenwerking tussen de 4 onderwijsinstellingen in de regio Gelderland zorgt er mede voor dat de zorgrunners goed voorbereid aan de slag kunnen bij de verschillende zorgorganisaties.

“De snelheid waarmee we samen met 4 mbo-instellingen de training voor de zorgrunners hebben neergezet is echt uniek. Er was veel onderling vertrouwen tussen de scholen én dat de juiste personen aan tafel zaten maakte dat we in gezamenlijkheid de training voor de zorgrunners hebben georganiseerd.”

Adrie Pol, Directeur ROC Rivor Volwassenonderwijs

Zorgrunners – skills based arbeidsmarkt

Zorgrunners beschikken door de training over specifieke vaardigheden en kennis, oftewel ‘skills’, over basisvaardigheden binnen Zorg en Welzijn. Daarnaast beschikken zij over skills die zij hebben opgedaan uit bv. hun hobby’s of niet-medische opleiding. Om werkgevers maar vooral ook collega’s en werkbegeleiders van de zorgrunners te stimuleren om te kijken naar skills, hebben we een inspiratiekaart voor Zorg en Welzijn ontwikkeld. Hierop staan de opgedane skills vanuit de training, maar worden zowel de zorgrunner als collega’s en werkbegeleider aangemoedigd om verder te kijken naar de skills die de zorgrunner bezit.

Ontwikkeling pilotbadge voor Zorgrunners
In samenwerking met ROC Nijmegen wordt verkend of en met welke waarde de zorgrunners een badge kunnen krijgen. Een badge geeft aan dat iemand bepaalde kennis heeft opgedaan of bepaalde vaardigheden beheerst.

Resultaten en kansen

Het werken met deze niet-medische studenten heeft de zorgorganisaties veel geleerd over het inrichten van werk rondom talenten naast (voor)opleiding. Een ander mooi resultaat is dat we hiermee ook nieuwe kansrijke doelgroepen hebben aangetrokken.

We zien daardoor diverse mogelijkheden om in 2024 de doelgroepen die als zorgrunner ingezet kunnen worden uit te breiden. Welke dit zijn? Dat verkennen we samen met onze leden.

Zorgrunners zijn verschillende arbeidsmarktdoelgroepen met weinig tot geen werkervaring in de de zorg, die kiezen voor een (bij)baan in Zorg en Welzijn, van betekenis willen zijn en na het volgen van een korte basisvaardigheden-training ondersteunende werkzaamheden uitvoeren. Hierdoor worden zorgmedewerkers met name op piekmomenten (zoals de zomer) geholpen en ontlast.

Daarnaast biedt het concept ‘zorgrunners’ kansen voor verbreding naar meer branches in Zorg en Welzijn.

Planning 2024

11 januari ’24
Lunchwebinar Zorgrunners ‘Aantrekken kansrijke arbeidsmarktdoelgroepen’
Laat je informeren en kijk of zorgrunners voor jouw organisatie kansen bieden in 2024!

1 maart ’24 – 12 april ‘24
Start werving en selectie ‘zorgrunners’
WZW ondersteunt de deelnemende organisaties met online en offline communicatiemiddelen.

April – juni 2024
Trainingen zorgrunners

Nieuwsgierig geworden?
Lijkt het jou ook interessant om zorgrunners in te zetten in jouw organisatie en om samen met andere zorgorganisaties de inzet van zorgrunners verder vorm te geven? Doe mee en neem snel contact op met Nienke Freije of Yvonne Smets, projectmanagers bij WZW. Zij kunnen al jouw vragen beantwoorden.

Inspiratie

Video pilot Zorgrunners 2023

Bekijk hier de video waarin de pilot voor zorgrunners van afgelopen zomer 2023 wordt toegelicht en twee deelnemende zorgrunners, een zorgrunnerbegeleider, een recruiter en een bestuurder hun ervaringen delen.

zorgrunners pilot
Bekijk de video

Deelnemende organisaties

Opella
Sante Partners
Zinzia
Vilente
Icare
SZR

Overige projecten van: Thema Doelgroepgericht werven