Zorgrunners

De krapte op de arbeidsmarkt is een structureel probleem waarbij we op meerdere vlakken op zoek moeten naar oplossingen. Eén daarvan kan het benaderen van nieuwe doelgroepen zijn. De inzet van zorgrunners bijvoorbeeld kan hier een bijdrage aan leveren.

De zorgrunner
Zorgrunners zijn studenten van niet-medische opleidingen die als bijbaan voor werk in de zorg kiezen. Ze krijgen een korte opleiding waarin zij basisvaardigheden krijgen aangeleerd. Vervolgens worden de zorgrunners ingezet bij een zorgorganisatie waar zij zorgpersoneel helpen door het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden. Doordat de zorgrunners werk uit handen nemen worden de zorgmedewerkers ontlast. Het kan de organisatie veel opleveren. Zoals op piekmomenten tijdens de zomervakantie en in de decembermaand.

Pilot
Verschillende zorgorganisaties en onderwijsinstellingen werken in dit project met elkaar samen.
In de zomer van ’22 heeft een pilot plaatsgevonden bij 3 zorgorganisaties waarbij 7 zorgrunners zijn ingezet. De resultaten van deze pilot waren positief. Een zorgorganisatie reageert:

‘De zorgrunner was leergierig en spontaan en pakte van alles aan. De zorgrunner was zeer vriendelijk voor de bewoners. Een echte aanwinst!’

Verschillende zorgrunners hebben hun bijbaan ook na de zomerperiode behouden en sommigen hebben zelfs besloten zich binnen hun studie te gaan richten op ouderen.

Bekijk hier de video waarin de pilot wordt toegelicht en twee deelnemende zorgrunners, een zorgrunnerbegeleider, een recruiter en een bestuurder hun ervaringen delen.

Inzichten
Het werken met studenten heeft de zorgorganisaties veel geleerd over het inrichten van werk rondom talenten naast (voor)opleiding. Daarnaast blijkt dat laagdrempelig contact, vrijheid en flexibiliteit van groot belang zijn voor deze doelgroep. Deze inzichten – en het handelen ernaar – hebben geleid tot een succesvolle pilot met de vraag om het concept van zorgrunners verder te ontwikkelen en te borgen.

Vervolg project
In het vervolgtraject wordt er gefocust op drie sporen om de duurzame inzetbaarheid van de zorgrunners te waarborgen en meer waarde te creëren voor zowel de zorgorganisatie als de student. Deze sporen zijn:

  1. Verder professionaliseren en uitbreiden inzet zorgrunners.
  2. Mogelijkheden benutten om de vaardigheden en kennis van studenten, opgedaan in hun huidige opleiding, in te zetten op de werkvloer.
  3. Focussen op de verpleegkundige- en verzorgende studenten. Hierbij beogen we de samenwerking tussen het onderwijs en werkveld te versterken, om studenten tijdens piek- en crisismomenten inzetbaar te maken voor de zorg, waarbij er meerwaarde is voor alle partijen.

Verbreding doelgroepen – mantelzorgers en vrijwilligers
Naast het inzetten van studenten van niet- medische opleidingen, kan de pilot ook kansen bieden voor andere doelgroepen. Een veel besproken doelgroep zijn de mantelzorgers en vrijwilligers. In de (nabije) toekomst komt er steeds meer nadruk te liggen op informele zorg. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen ook gebruik maken van de opleiding die ontwikkeld wordt voor zorgrunners, zodat ook zij ondersteund worden in hun rol als mantelzorger/vrijwilliger en daarmee ook de zorgprofessional ontlasten. Ook worden er kansen gezien om cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten om zorgprofessionals te ondersteunen. Momenteel zijn we de randvoorwaarden voor de inzet van mantelzorgers/vrijwilligers aan het onderzoeken en streven we naar een pilot in de zomer van 2023.

Nieuwsgierig geworden?
Lijkt het jou ook interessant om zorgrunners in te zetten in jouw organisatie en om samen met inmiddels 7 zorgorganisaties de inzet van zorgrunners verder vorm te geven? In februari 2023 starten we met de werving van nieuwe studenten, die aankomende zomer al mee kunnen draaien in jouw organisatie! Doe mee en neem snel contact op met Nienke Freije, projectmanager bij WZW. Zij kan ook al jouw vragen die je nog hebt, beantwoorden.

Deelnemende organisaties

Opella
Sante Partners
Zinzia
Vilente
Icare
SZR

Overige projecten van: Thema Skills based arbeidsmarkt en Onderwijsvernieuwing