Strategische adviesgroepen

In Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland werken 125 zorg- en welzijnsorganisaties, verenigd in WZW, samen met partners vanuit een regionale Meerjarenagenda 2025 aan hun gezamenlijke missie: balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn, zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is. Daar zijn in onze regio continu voldoende goed toegeruste medewerkers voor nodig.

Deze gezamenlijke missie geeft richting aan het (toekomstig) samenwerken in de regio en dat doen we vanuit vier programmalijnen:

 1. Aantrekkelijk Werkgeverschap
 2. Leven Lang Ontwikkelen
 3. Innovatie
 4. Arbeidsmarktcommunicatie

Strategische adviesgroepen

De doelen uit de Meerjarenagenda 2025 zijn niet in beton gegoten: we blijven aansluiten op de ontwikkelingen. Daarom kent iedere programmalijn een strategische adviesgroep. Hierin nemen zes tot acht bestuurders en/of experts (managementniveau) zitting vanuit onze leden en onderwijspartners. Twee keer per jaar komt de adviesgroep bij elkaar. En namens de regio monitoren de adviesgroepleden de voortgang, prioriteren zij doelstellingen en bespreken ze bijstelling op basis van ontwikkelingen. Zij geven strategisch advies aan onze directeur-bestuurder en koppelen samen met haar de overwegingen en uitkomsten terug aan de Algemene Ledenvergadering van WZW.

WZW neemt bij de strategische adviesgroepen de rol van voorzitter op zich. We verbinden per programmalijn de strategische adviesgroepen met de Expert- en ontwikkelgroepen en we faciliteren de strategische adviesgroepen om er met het verenigingsbureau uitvoering aan te geven. WZW is ook de verbindende schakel tussen de vier programmalijnen. Samen gaan we aan de slag om vorm te geven aan de invulling van activiteiten. Op naar duurzaam resultaat!

De strategische adviesgroep van Aantrekkelijk werkgeverschap bestaat uit:
 • Femmy Rave | ROC A12
 • Sarah Detaille | HAN
 • Hans Somer | Zinzia
 • Esther Nelissen | Driestroom
 • Caroline Truijens | RIBW NR
De strategische adviesgroep van Leven Lang Ontwikkelen bestaat uit:
 • Harold Nas | HAN
 • Rita Arts | De Waalboog
 • Albert Zeggelaar| ROC Nijmegen
 • Elle van Kuijk | Pro Persona
 • Jos Sanders | HAN
De strategische adviesgroep van Innovatie bestaat uit:
 • Maurice Magnée | HAN
 • Brigitte Boon | Academie Het Dorp
 • Jean Takken | Radiotherapiegroep
 • Martijn de Groot | REshape Radboudumc
 • Gerrit Kapteins | Spectrum
De strategische adviesgroep van Arbeidsmarktcommunicatie bestaat uit:
 • Gio de Greef | IrisZorg
 • Tamara de Kroon | Zorggroep ENA
 • Jeanette Booij | Stichting Zorgcentrum Huize Rosa
 • Priscilla Klip | Santé Partners
 • Arno Lelieveld | Jeugdbescherming Gelderland
 • Donny Talsma | Astrum college
Terug naar overzicht

Deelnemende organisaties

Bekijk alle organisaties