Pascalle Neijenhuis

Directeur – bestuurder

Met een groot hart voor de sector en gedrevenheid om een maatschappelijke bijdrage te leveren, zet ik mij in voor Zorg en Welzijn. Dat doe ik sinds 2012 bij WZW en sinds 2016 als directeur-bestuurder.  

Met de huidige demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en arbeidsmarktvraagstukken in onze regio verkeren we als sector in een transitie. Ik geloof in het samenwerken vanuit een maatschappelijke, regionale opgave en ben pas tevreden als daaruit resultaten met impact voortkomen (en publiek geld goed besteed wordt). Daarbij ga ik geen uitdaging uit de wegWant als sector wil je een goed werkgever zijn voor alle professionals die dagelijks het verschil maken!

Het persoonlijke contact met al onze leden en partners en het gezamenlijk toewerken naar een dynamische balans in de voortdurend veranderende verhouding tussen kosten, gezondheid, ervaren kwaliteit en medewerkerstevredenheid & capaciteit: daarin vind ik blijvende uitdaging. Ik geniet van een bedrijfsvoering die strak op orde is, een organisatie waarin goed werkgeverschap vanzelfsprekend is en talenten maximaal met elkaar in verbinding staan.  

Voel je welkom om voor alle strategische zaken, ideeën en verbindingen contact met mij op te nemen! Of het nu gaat over verenigings- en bestuurlijke zaken (waaronder lidmaatschap en de ALV) of onze regionale Meerjarenagenda 2025 en regionale en landelijke strategische samenwerkingen.  

Ontmoet hier de rest van onze collega's Bekijk alle teamleden