Algemene Ledenvergadering WZW

De Algemene Ledenvergadering is het belangrijkste orgaan van de vereniging. Twee keer per jaar vindt deze ALV digitaal of in hybride vorm plaats. Vaak in een combinatie van een formeel en inhoudelijk gedeelte waarin je je netwerk ontmoet en in gesprek gaat over relevante thema’s.  

In het formele gedeelte licht onze directeur-bestuurder Pascalle Neijenhuis de stand van zaken van het verenigingsbureau, begrotingen, de voortgang op de regionale Meerjarenagenda 2025 toe. De voorzitter van onze Raad van Toezicht, Toke Piket, zit de ALV voor en geeft je toelichting over alle zaken aangaande de governance van de vereniging.  

De ALV is het moment en de plek waarop jij als lid van de vereniging vanuit betrokkenheid en actief lidmaatschap de verbinding vindt. Niet alleen inhoudelijk bij hoe het verenigingsbureau samen met leden en regionale samenwerkingspartners vorm en invulling geeft aan de thema’s. Maar ook de verbinding in ons krachtige netwerk en voor het delen van kennis en inspiratie. Samen staan we sterk voor balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio. Wij hopen je te zien op de volgende ALV! 

Lees in onze statuten alles over de formele rol van de ALV.   

Onze leden

Stichting Samen Zorgen
Fokus
RST Zorgverleners
iXperium Health
Acare Thuiszorg
Vreedenhoff
Health valley
Pluryn
Medinova
Spectrum Elan
Rijnstad
stmg
FNV
Stichting Malderburch
Insula Die Huize Kohlman
Luciver
Accolade Zorg
Verburgt Molhuysen
Pactum
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Norschoten
Siza
HdS Zorg
NKDI