Algemene Ledenvergadering WZW

De Algemene Ledenvergadering is het belangrijkste orgaan van de vereniging. Twee keer per jaar vindt deze ALV digitaal of in hybride vorm plaats. Vaak in een combinatie van een formeel en inhoudelijk gedeelte waarin je je netwerk ontmoet en in gesprek gaat over relevante thema’s.  

In het formele gedeelte licht onze directeur-bestuurder Pascalle Neijenhuis de stand van zaken van het verenigingsbureau, begrotingen, de voortgang op de regionale Meerjarenagenda 2025 toe. De voorzitter van onze Raad van Toezicht, Toke Piket, zit de ALV voor en geeft je toelichting over alle zaken aangaande de governance van de vereniging.  

De ALV is het moment en de plek waarop jij als lid van de vereniging vanuit betrokkenheid en actief lidmaatschap de verbinding vindt. Niet alleen inhoudelijk bij hoe het verenigingsbureau samen met leden en regionale samenwerkingspartners vorm en invulling geeft aan de thema’s. Maar ook de verbinding in ons krachtige netwerk en voor het delen van kennis en inspiratie. Samen staan we sterk voor balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio. Wij hopen je te zien op de volgende ALV! 

Lees in onze statuten alles over de formele rol van de ALV.   

Onze leden

Stichting RijnWaal Zorggroep
Interzorg
Bindkracht10
Woonvorm De Passie
Wittenbergzorg
zorgthuis
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Zorggroep ena
Stichting Bethanië
OBG
Siza
Radboud universiteit
CNV collectief
Spectrum Elan
Sterker Sociaal Werk
Innoforte
Luciver
stmg
ROC Nijmegen
Tech@doptie
Stichting de Rozelaar
RijnIJssel
Pro Persona