Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Duurzame inzetbaarheid (DI) betekent voor professionals gezond en vitaal aan het werk zijn tot aan het pensioen en hun gezonde oude dag. Als je het een werkgever vraagt, betekent duurzame inzetbaarheid inzicht krijgen in actoren die invloed hebben op de inzetbaarheid van hun medewerkers. Met deze twee invalshoeken hebben wij het overkoepelende doel van het thema Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit geformuleerd.

Alle professionals beschikken over eigen regie op vitaliteit, fysiek en mentaal werkvermogen en zijn daarmee blijvend inzetbaar.

Inzicht krijgen in de diverse aspecten van duurzame inzetbaarheid is de start van een goed duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Denk aan je medewerkers stimuleren om gezond en vitaal te blijven, ze te faciliteren bij het behouden van (werk)plezier, het creëren van een gezond organisatieklimaat en het boeien en binden. Het draagt bij aan een aantrekkelijk werkgever zijn en het behouden van professionals voor de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in de regio. 

Wij helpen onze leden bij het verkrijgen van inzicht in de verschillende aspecten van DI en het creëren van een goed werkklimaat. De ondersteuning splitst zich uit op de drie niveaus: organisatie, teamklimaat en de individuele medewerkers. Zo organiseren we samen met onze leden en collega werkgeversorganisaties jaarlijks de Sterk in je werk week waarin de individuele medewerker centraal staat. Je leest er hier meer over. 

We organiseren door het jaar heen themabijeenkomsten en bieden tooling aan. Daarnaast zijn er de leernetwerken Verzuim en Vitaliteit.

In samenwerking met onderzoek en onderwijs delen we actualiteit en kennis. Kijk voor meer en specifieke informatie op de projectpagina’s die gekoppeld zijn aan het thema Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit:

Meer tonen

Overige thema's van: Aantrekkelijk werkgeverschap