Regionaal werkgeverschap en Flexibilisering arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn is dynamisch. Niet alleen professionals uit het werkveld moeten daarin mee bewegen om duurzaam inzetbaar te blijven. Ook werkgevers moeten mee om aantrekkelijk te blijven voor hun huidige en potentiële nieuwe medewerkers. De ontwikkeling die daaromtrent te zien is, is het op regionaal niveau gezamenlijk organiseren van werkgeverschap en een flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Regionaal werkgeverschap biedt kansen om het arbeidspotentieel beter benutten, professionals te behouden en beter inzetbaar te maken. Doordat professionals (tegelijkertijd) voor meerdere organisaties in de keten kunnen werken, zijn zij breder inzetbaar, ontwikkelen zij hun talent en vergroten zij hun werkzekerheid.  

Dat gebeurt bijvoorbeeld al succesvol bij De Werkgeverij, een innovatief arbeidsmarktconcept dat in onze regio en met WZW als mede-initiatiefnemer is ontstaan. Een consortium van werkgevers en werknemers wisselen binnen dit besloten netwerk onderling werk, opdrachten en bijvoorbeeld stages uit. Lees meer op de website van De werkgeverij.

Een ander initiatief is ZoZorgt Gelderse Vallei dat medewerkers wil behouden voor de zorg in de regio door ze een werkplek te bieden die aansluit bij hun behoeften. Lees er hier meer over.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn is daarnaast een ontwikkeling waar we binnen het thema aandacht voor hebben. Zzp-schap in de zorg heeft bijvoorbeeld een enorme toevlucht genomen en brengt vraagstukken met zich mee. Zowel op landelijk als regionaal niveau zijn er meerdere onderzoeken, overleggen en activiteiten die hierop inspelen. WZW heeft hiervan een overzicht en onderhoudt hierover contact met haar leden. 

Ook op gebied van strategische personeels- en opleidingsplanning ondersteunt WZW haar leden met onder meer een leergang, actuele arbeidsmarktinformatie en een leernetwerk SPP.

Ook op landelijk niveau zijn er interessante initiatieven op gebied van regionaal werkgeverschap. RegioPlus geeft hiervan een overzicht. Klik hier.

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema Regionaal werkgeverschap en Flexibilisering arbeidsmarkt:

Overige thema's van: Aantrekkelijk werkgeverschap