Strategische Personeelsplanning

De toekomst voorspellen is lastig, maar je er op voorbereiden kan zeker wel! Strategische Personeelsplanning (SPP) is een effectieve methode die jouw organisatie helpt om meer grip te krijgen op de mogelijke scenario’s rondom de vraag naar en het aanbod van medewerkers. Hiermee is jouw organisatie beter in staat HR-instrumenten onderbouwd en doelgericht in te zetten.

Vanuit Strategische Personeelsplanning organiseren wij door het jaar heen verschillende bijeenkomsten voor onze leden. Vaak samen met partners en/ of experts, waarbij verdiepend wordt ingegaan op wat SPP voor jouw organisatie kan betekenen en hoe je het kunt inzetten. Denk aan de workshop Kennismaken met SPP en themagerichte masterclasses.

Leernetwerk SPP

Ook onderhouden wij voor onze leden het leernetwerk SPP. Deze online en offline bijeenkomsten leveren jou altijd (nieuwe) relaties, best practices, concrete handvatten, inspiratie en regionale verbinding op. Houd de agenda in de gaten voor actuele activiteiten.

Leergang Datagedreven HR & Strategische Personeelsplanning

Ook in 2023 bieden wij, in samenwerking met PFZW, de leergang Datagedreven HR & Strategische Personeelsplanning aan. Tijdens deze leergang werken deelnemers aan vormgeving, implementatie en borging van SPP in hun eigen organisatie. Er wordt gewerkt met de basisprincipes van SPP, het datagedreven werken en met scenarioplanning. Tijdens het hele traject maak je gebruik van het PFZW HR-dataportaal en de PFZW Scenariotool. Dat helpt om inzicht te krijgen in de theorie én om deze meteen te vertalen naar de praktijk.

In 20 weken een uitgewerkt plan voor jouw grootste HR-uitdaging
Neem samen met een collega deel aan deze leergang. In 4 plenaire sessies en 3 individuele consulten krijg je vanuit data en bestaande case zicht op passende oplosrichtingen bij de gekozen uitdaging(en). Onder begeleiding van de experts van PFZW werk je dit uit in een plan van aanpak.
In dit uitgebreide overzicht vind je alle informatie over deze leergang; waaronder de doelen, het programma-overzicht en de kosten.

Heb je interesse om deel te nemen aan de nieuwe leergang in 2023 en/of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Maurits Follender Grossfeld.

Bijeenkomsten, workshops en masterclasses organiseren wij altijd met onze leden en partners voor onze leden. Ben jij HR-professional, (lijn)manager en/of HR-financial bij één van onze leden? Dan ben jij van harte welkom!

Onze leden

Norschoten
ZZG zorggroep
ROC Nijmegen
Vitaal Thuiszorg
NEO Huisartsenzorg
De Gelderhorst
Stichting Rooz
RIBW Nijmegen & rivierenland
Entrea Lindenhout
Compleet Mensenwerk
PGGM
Vilente
Acare Thuiszorg
Zo Zijn
Onze Huisartsen
Sante Partners
Buurtteams Volwassenen Nijmegen
AWVN
Fokus
Icare
Siza
Liemerije
Spectrum Elan
Youz B.V.

Overige projecten van: Thema Arbeidsmarktinformatie en Strategische personeelsontwikkeling