Strategische Personeelsplanning

De toekomst voorspellen is lastig, maar je er op voorbereiden kan zeker wel! Strategische Personeelsplanning (SPP) is een effectieve methode die jouw organisatie helpt om meer grip te krijgen op de mogelijke scenario’s rondom de vraag naar en het aanbod van medewerkers. Hiermee is jouw organisatie beter in staat HR-instrumenten onderbouwd en doelgericht in te zetten.

Vanuit Strategische Personeelsplanning organiseren wij door het jaar heen verschillende bijeenkomsten voor onze leden. Vaak samen met partners en/ of experts, waarbij verdiepend wordt ingegaan op wat SPP voor jouw organisatie kan betekenen en hoe je het kunt inzetten. Denk aan de workshop Kennismaken met SPP en themagerichte masterclasses.

Ook onderhouden wij voor onze leden het leernetwerk SPP. Deze online en offline bijeenkomsten leveren jou altijd (nieuwe) relaties, best practices, concrete handvatten, inspiratie en regionale verbinding op. Houd de agenda in de gaten voor actuele activiteiten.

Leergang Regionale Strategische Personeelsplanning

Tijdens de leergang Regionale SPP werken deelnemers aan vormgeving, implementatie en borging van SPP in hun eigen organisatie. Er wordt gewerkt met de basisprincipes van SPP, het datagedreven werken en met scenarioplanning. Tijdens het hele traject maak je gebruik van het PFZW HR-dataportaal en de PFZW Scenariotool. Dat helpt om inzicht te krijgen in de theorie én om deze meteen te vertalen naar de praktijk.

De kick-off van de eerste leergang is gestart in juni 2022. In dit uitgebreide overzicht vind je alle informatie over de leergang; waaronder de doelen, het programma-overzicht en de data waarop de bijeenkomsten plaatsvinden. Heb je ook interesse om in te stappen? Neem dan vrijblijvend contact op met Maurits Follender Grossfeld.

Bijeenkomsten, workshops en masterclasses organiseren wij altijd met onze leden en partners voor onze leden. Ben jij HR-professional, (lijn)manager en/of HR-financial bij één van onze leden? Dan ben jij van harte welkom!

Onze leden

Stichting Moviera
Dichterbij
Jeugdbescherming Gelderland
Norschoten
De Gelderhorst
Liemerije
Radboud universiteit
De Waalborg
Evital
Wondzorg Arnhem
Health ~ Holland
Stichting RijnWaal Zorggroep
stmg
's Heeren Loo
Attent Zorg en Behandeling
Dagelijks Leven
Maatman Zorggroep
Zorgburo De Liemers
FCB
Verburgt Molhuysen
Fokus
Het Schild
Zorggroep Maas&Waal
Gemeente Nijmegen

Overige projecten van: Thema Arbeidsmarktinformatie en Strategische personeelsontwikkeling