Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn

De uitstroom van medewerkers in Zorg en Welzijn is hoog. Sterker, de achterdeur staat wagenwijd open. Waarom medewerkers vertrekken, krijgen we steeds beter inzichtelijk via het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn. Een samenwerking van de regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn en onderzoeksbureau Presearch. Als je weet wat de vertrekredenen van jouw medewerkers zijn, kun je beter sturen op het beperken van deze ongewenste uitstroom. Op die manier draagt onderzoek bij aan behoud van jouw medewerkers, aan behoud voor de sector én de regio.

Meedoen

Neem je deel aan het landelijke onderzoek dan krijg je via een eigen online dashboard inzicht in waarom medewerkers vertrekken uit jouw organisatie. Vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar een online vragenlijst, die zij anoniem kunnen invullen. Met de sturingsinformatie van het dashboard kun je heel gericht verbeteringen in het beleid doorvoeren. Ook zijn benchmarks met andere branches mogelijk. Naast dat deelname zeer waardevolle informatie oplevert voor je eigen organisatie doen wij tevens een beroep op de collectiviteit van zorg- en welzijnswerkgevers in de regio van WZW. Hoe meer organisaties landelijk aan het uitstroomonderzoek deelnemen hoe beter beeld we krijgen van de beweegredenen van het vertrek uit de organisatie – én de sector.

Neem voor meer informatie over deelname aan het Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn contact op met onze projectmanager Maurits Follender Grossfeld via m.follendergrossfeld@wzw.nl of 06 – 82 09 47 40.

In the spotlight

Verdiepende publicatie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn 2022

Ten opzichte van 2020 is er in 2021 weinig veranderd in het vertrek van professionals Zorg en Welzijn en hun vertrekredenen bij hun zorg- of welzijnsorganisatie. Loopbaanmogelijkheden, uitdaging in werkzaamheden en manier van werken in organisatie blijven de belangrijkste vertrekredenen. Met betere communicatie/ luisteren door leidinggevende kan vertrek het meest worden voorkomen. Ambassadeurs voor de sector bekijken de resultaten vanuit hun ervaring in de praktijk en geven werkgevers interessante aanknopingspunten voor behouden van hun professionals mee. Lees het allemaal in onze Verdiepende publicatie 2022.

Landelijke verdiepende factsheet Uitstroomonderzoek 2022 - RegioPlus

RegioPlus bracht onlangs een verdiepende factsheet over de resultaten van het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn 2022 uit. Hieruit blijkt onder andere dat ambassadeurs voor Zorg en Welzijn belangrijk, maar ook schaars zijn. Daarnaast blijkt ook dat vacaturesites en online advertenties de belangrijkste kanalen zijn voor medewerkers om op eigen initiatief opzoek te gaan naar een nieuwe baan.

Lees verder

Regionale Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn Publicatie 2021

Het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn startte halverwege 2019. Gedurende de afgelopen onderzoeksperiode (Q3 2019 t/m Q4 2020) hebben landelijk zo’n 300 zorg- en welzijnsorganisaties aan het onderzoek deelgenomen, in onze regio waren dat er ongeveer 40. In deze publicatie zoomen we in op een aantal belangrijke uitkomsten van het onderzoek voor onze regio.

Lees verder

Deelnemende Zorg- en Welzijnsorganisaties uit onze regio

Aqua Viva Logo
Attent Zorg en Behandeling
Stichting Bethanië
Driestroom
Dichterbij
Driegasthuizengroep
Liemerije
Innoforte
Iriszorg
Jeugdbescherming Gelderland
Entrea Lindenhout
KION
Karakter
Kalorama
Het Maanderzand
Opella
Sint Maartenskliniek
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Ziekenhuis Rivierenland
Sante Partners
Zorggroep ena
Huize Rosa
Stichting Samen Zorgen
Stichting RijnWaal Zorggroep
Radboudumc

Overige projecten van: Thema Arbeidsmarktinformatie en Strategische personeelsontwikkeling