Inspiratie & kennis

Een van de kerntaken van onze vereniging is verbinden. Verbinden van leden, onderwijs en andere samenwerkingspartners in ons regionale netwerk. Maar ook verbinden door kennis te ontsluiten en inspiratie te delen. We leren van elkaar en doen daardoor nieuwe inzichten en ideeën op, juist door naar elkaar te luisteren en open te staan voor samenwerken. Want samen staan wij sterk voor Zorg en Welzijn in onze regio.

Inspiratie en kennis delen doen wij op verschillende manieren; via deze website, maar denk daarnaast ook aan de inbreng van best practices in de leernetwerken of themabijeenkomsten, via persoonlijke gesprekken en via onze nieuwsbrief.

Inspirerende voorbeelden
Op deze pagina vind je inspirerende voorbeelden, waar je wellicht je voordeel mee kunt doen voor je eigen organisatie. Of nieuwe initiatieven waarbij je je kunt aansluiten. Misschien zijn het enkel actuele berichten die je op dat moment ter kennisneming aanneemt, maar waar je in de toekomst meer mee zou willen. Naast activiteiten waar WZW zelf een rol of aandeel in heeft, delen we ook andere inspirerende en succesvolle voorbeelden uit de regio. Op voorwaarde dat het bijdraagt aan duurzame balans op de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn opdat nu en in de toekomst er beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is voor iedereen.

Evenementen
Samen met onze leden en partners organiseren we tal van online en offline evenementen om kennis te delen, van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Kijk in onze agenda welke evenementen we organiseren.

E-learnings borgen zorgtechnologie Om de implementatie en het gebruik van technologie door professionals in de dagelijkse praktijk te vergroten is er vanuit het management van organisaties meer aandacht nodig voor de borging van technologie. Inspiratie en kennis delen (Zorg)technologie en digitalisering Pilot (On)gekend teamtalent Door technologische- en sociale innovaties wordt steeds meer verwacht van de inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers. Hoe kun je als werkgever medewerkers laten meebewegen naar de taken van de toekomst?  Zeven zorgorganisaties, onderwijs- en samenwerkingspartners zijn de pilot (on)gekend teamtalent gestart, waarbij de evidence based Taken van de toekomst-aanpak wordt gevolgd. Inspiratie en kennis delen Skills based arbeidsmarkt en Onderwijsvernieuwing Anders werken, anders organiseren Aandacht als sleutel tot tegengaan van verzuim en verloop in zorg De zorgsector staat al jaren onder druk door hoge verzuimcijfers en oplopende personeelstekorten. Met de nodige gevolgen voor cliënten, medewerkers en zorgorganisaties. De sleutel tot het voorkomen van verzuim en het tegengaan van verloop blijkt ‘aandacht’ te zijn, aldus het rapport dat Zorgbelang Inclusief vandaag publiceerde en waar wij als organisatie aan meewerkte in het kader van het project ´Verzuim Innovatieve Aanpak´. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het veelomvattender te zijn dan ‘gewoon even vragen hoe het gaat’. Inspiratie en kennis delen Behoud Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit Anders werken, anders organiseren Relationeel samenwerken om verzuim tegen te gaan De actie Verzuim Innovatieve aanpak (VIA) is in januari 2019 gestart onder de vlag van het regionale actieprogramma Waard om voor te werken. Twaalf organisaties namen het initiatief om gezamenlijk het ziekteverzuim binnen de deelnemende V&V-organisaties naar beneden te brengen. Het project is begeleid door Zorgbelang Inclusief. Intern projectleider Karin Kalthoff vertelt over de resultaten. Inspiratie en kennis delen Behoud Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit Organisatiebuddy’s De arbeidsmarkt is al enige tijd erg in beweging en de vraag naar nieuw personeel neemt in de Zorg alleen maar toe. Terecht dat daardoor veel nadruk ligt op het werven en selecteren van nieuwe collega’s. Maar wat gebeurt er nadat de werving en selectie positief is afgerond? Is er met de toenemende werkdruk en veranderende omgeving ruimte om iemand echt op te vangen, te begeleiden en wegwijs te maken binnen de organisatie? Anders werken, anders organiseren De Werkgeverij De Werkgeverij is een innovatief samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg. In dit unieke arbeidsmarktconcept vormen de deelnemende werkgevers samenwerkingspartners. De partners delen onderling werk, talent en interne scholing gebaseerd op goed werkgeverschap, goed werknemerschap en vertrouwen. Inspiratie en kennis delen Behoud Talent- en loopbaanontwikkeling Leerlingenpoule zij-instroom Zorg- en welzijnsorganisaties in de regio, het Astrum College en WZW hebben enkele jaren geleden gezamenlijk de Leerlingenpoule zij-instroom opgezet. Een aantrekkelijk leerwerktraject voor zij-instromers die de overstap naar Zorg en Welzijn willen maken. Tevens een laagdrempelige manier voor werkgevers om deze specifieke groep voor hun organisatie te werven. Doelgroepgericht werven Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg Om maatschappelijk verantwoord te werken én antwoord te geven aan de tekorten in V&V-organisaties is bij tien ouderenzorgorganisaties in de regio Arnhem en Foodvalley het Instroomproject nieuwkomers gerealiseerd. Inspiratie en kennis delen Praktijkleerroute De Praktijkleerroute van Rijn IJssel Zorg & Welzijn is een BOL-traject waarbij studenten van diverse zorg- en welzijnsopleidingen vanaf dag één onderwijs volgen in de beroepspraktijk van een leerbedrijf. Inspiratie en kennis delen Opleiden, stage en begeleiding Regionale samenwerking bij opleiden specifieke functies Regionale (brancheoverstijgende) samenwerking bij het opleiden voor specifieke functies blijkt een oplossing voor de spagaat waarin veel vooral kleinere zorgorganisaties zitten: hoe zorg ik ervoor dat ik wel aan specifieke professionals kom, terwijl er aan de andere kant een schaarste aan erkende opleidingsplekken is. Inspiratie en kennis delen De medewerkersreis Het blijft uitdagend om aan (passend) personeel te komen en nog meer om ze te behouden. We zien dat de mensen die we aannemen vaak direct op een rijdende trein stappen, met alle gevolgen van dien; verzuim, vertrek of een ommezwaai van enthousiast naar verzuurd. En voor we het weten vullen we het ene gat met het andere en zo blijven we doorgaan. Een neerwaartse spiraal kunnen we alleen doorbreken met positieve samenwerking binnen een herkenbare organisatiefilosofie. Een goed begin is hierin het halve werk, dat hebben we gezien bij het programma 'Organisatiebuddy’s'. Met het actieprogramma 'De Medewerkersreis' gaan we een stap verder. Inspiratie en kennis delen Zorgorganisaties transformeren met behulp van het HPO-raamwerk In dit traject werken managers en medewerkers samen aan een kwalitatief betere en voor medewerkers en cliënten aantrekkelijke organisatie, waarin werkplezier is en de werkgever aantrekkelijk is voor talent. Onderdeel in het traject is regelmatige kennisdeling tussen de deelnemende organisaties. In drie jaar wordt gebouwd aan meer werkplezier en vitaliteit binnen de organisaties op basis van een wetenschappelijk en in de praktijk bewezen HPO-raamwerk. Organisaties die dit driejarig traject doorlopen zien en voelen dat er een positieve energie en hernieuwde spirit in hun organisatie komt. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit Lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding Het lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding is opgezet door WZW en deRotterdamseZorg, ondersteund door TNO en Actie Leernetwerk, met als beoogd resultaat: het ontwerp van tenminste twee (alternatieve) vormen van begeleiding die organisaties in staat stellen om met de huidige begeleidingscapaciteit een toenemende begeleidingsvraag op te vangen met minimaal gelijkblijvende kwaliteit. Skills based arbeidsmarkt en Onderwijsvernieuwing Opleiden, stage en begeleiding Anders werken, anders organiseren ZoZorgt Gelderse Vallei Samen aantrekkelijk werkgever in de regio Gelderse Vallei zijn voor huidige en toekomstige professionals in de zorg. Met dat doel hebben zorgorganisaties Vilente, Norschoten, Santé partners, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Zinzia, Icare, Opella, Zorggroep Charim en onderwijspartners Christelijke Hogeschool Ede, Christelijke Onderwijsgroep en Rijn IJssel de handen ineen geslagen. Afgelopen juni ondertekenden zij een intentieverklaring om samen regionaal werkgeverschap aan te gaan. Inspiratie en kennis delen Behoud Regionaal werkgeverschap en Flexibilisering arbeidsmarkt