Relationeel samenwerken om verzuim tegen te gaan

De actie Verzuim Innovatieve aanpak (VIA) is in januari 2019 gestart onder de vlag van het regionale actieprogramma Waard om voor te werken!. Twaalf organisaties namen het initiatief om gezamenlijk het ziekteverzuim binnen de deelnemende V&V-organisaties naar beneden te brengen. Het project wordt begeleid door Zorgbelang Inclusief. Intern projectleider Karin Kalthoff vertelt over de resultaten. In de factsheet lees je alles over de doelstelling, de deelnemende organisatie, het clientperspectief en de (beoogde) resultaten.

Wat is er tot nu toe bereikt?
We hebben succesvolle en niet-succesvolle interventies geïnventariseerd en innovatieve ideeën verzameld voor verzuimbeheersing. Opgehaalde meest voorkomende oorzaken voor verzuim (december 2019) waren:

  1. De menselijke factor (houding, gedrag en communicatie) van medewerkers en leidinggevenden was de hoogst scorende oorzaak.
  2. Gelijk gevolgd door de mate van methodisch en systematisch werken (o.a. plannen en roosteren). Tussen beide aspecten ligt een duidelijk verband. Namelijk de mate van helderheid in verwachtingen en uitkomsten, voortkomend uit helder leiderschap. Onduidelijkheid en vaagheid leidt vaak tot onuitgesproken verwachtingen en daarmee teleurstellingen, welke zich weer vertalen in een gevoel van onveiligheid (niet gehoord voelen e.d.) en misverstanden binnen de eigen organisatie onder het personeel.

In 2021 is vervolgens een keuze gemaakt voor het werken met de presentietheorie en relationeel samenwerken /zorg verlenen. Er is een Theory of Change ontwikkeld en vanaf eind 2021 zijn we met de pilots (7) gestart. Het project is eind 2023 afgerond. In deze bijlage lees je de uitgebreide eindrapportage.

Wat heeft het de deelnemende organisaties gebracht?
De deelnemende organisatie zijn getraind in het relationeel samenwerken- zorgverlenen en leidinggeven. Zij hebben inzage gekregen in de factoren die van invloed zijn op het verzuim en hoe men aan de voorkant verzuim kan voorkomen.

Wat heeft het betekend voor de kwaliteit van zorg?
Het verzuim loopt terug. Werkplezier neemt toe en dat heeft een positief effect op de kwaliteit van zorg. Tevreden zorgverleners betekent vaak ook tevreden cliënten.

Waar ben je tegenaan gelopen?
We hebben veel last gehad van de Covid periode. En van de vele wisselingen van de wacht in de zorgorganisaties.

Wat kunnen andere organisaties hiervan leren?
Verzuim dring je het beste terug door aan de voorkant te investeren: werkplezier, relationeel samenwerken en zorg verlenen kan een positieve invloed hebben op het voorkomen van verzuim.

Meer informatie
Kartrekker en opdrachtgever: Jolien Kohlmann-Bins, bestuurder Het Maanderzand
Intern projectleider Karin Kalthoff, seniorprojectleider Zorgbelang Inclusief, KarinKalthoff@participatiepartners.nl