Inspiratie en kennis delen

Een van de kerntaken van de vereniging is verbinden. Verbinden van leden, onderwijs en andere samenwerkingspartners in ons regionale netwerk. Maar ook verbinden door kennis te ontsluiten en inspiratie te delen. We leren van elkaar en doen daardoor nieuwe inzichten en ideeën op, juist door naar elkaar te luisteren en open te staan voor samenwerken. Want samen staan wij sterk voor Zorg en Welzijn in onze regio.

Inspiratie en kennis delen doen wij op verschillende manieren, waaronder via onze website en waardomvoortewerken.nl. Denk daarnaast aan de inbreng van best practices in de leernetwerken of themabijeenkomsten, via persoonlijke gesprekken en via onze nieuwsbrief.
Op deze pagina van onze website vind je inspirerende voorbeelden, waar je wellicht je voordeel mee kunt doen voor je eigen organisatie. Of nieuwe initiatieven waarbij je je kunt aansluiten. Misschien zijn het enkel actuele berichten die je op dat moment ter kennisneming aanneemt maar waar je in de toekomst meer mee zou willen. Naast activiteiten waar WZW zelf en rol of aandeel in heeft, delen we ook andere inspirerende en succesvolle voorbeelden uit de regio. Op voorwaarde dat het bijdraagt aan duurzame balans op de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn opdat nu en in de toekomst er beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is voor iedereen.

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema Inspiratie en kennis delen:

Inspiratie en kennis delen

Samen met onze leden en partners organiseren we tal van online en offline evenementen om kennis te delen, van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Kijk in onze agenda welke evenementen we organiseren.

Factsheets & Onderzoeken