Campagnes

Op verschillende manieren en met inzet van verschillende campagnes werken we in onze regio aan een realistisch en positief imago van leren en werken in Zorg en Welzijn. De campagnes richten zich specifiek op een branche, zijn regionaal of landelijk. Zie hieronder een aantal campagnes waar WZW een bijdrage aan levert of in participeert.

Landelijke campagne Ik Zorg.

De landelijke publiekscampagne Ik Zorg. is een samenwerking van het Ministerie van VWS en branche-, beroeps-, werknemers- en werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Doel van de campagne is meer mensen enthousiast maken en behouden voor de sector. De campagne is gestart in 2018 en heeft een meerjarig karakter. In onze regio sluiten we actief op de campagne aan, in samenwerking met onze aangesloten werkgevers. Lees meer over deze campagne.

Imagocampagne Ontdek de ouderenzorg

Ook binnen de ouderenzorg is sprake van een enorm tekort aan professionals. De branche moet alles uit de kast trekken om ervoor te zorgen dat er voldoende zorgmedewerkers beschikbaar zijn om aan de stijgende zorgvraag te voldoen. 32 Ouderenzorgorganisaties in onze regio besloten om de handen ineen te slaan.

Beweging Jeugdzorg

De branche Jeugdzorg kampt in toenemende mate met een negatief imago. In het publieke domein overheerst aandacht voor de aspecten die niet goed gaan. Problemen worden in de media uitvergroot en context ontbreekt vaak. Daarbij mist ook geregeld de echte aandacht voor de medewerkers. Dit heeft gevolgen voor de aantrekkelijkheid om in de jeugdzorg te werken en/of te blijven werken.

Vanuit de Agendatafel Jeugdzorg is het idee ontstaan om een Beweging Jeugdzorg te initiëren. Lees meer over dit initiatief.

Onze leden

Zorg Plus
KION
Buro Maks
Dulon College
SPA Peutercentra
Rijnstate ziekenhuis
De Gelderhorst
Interzorg
ZZG zorggroep
Norschoten
Iriszorg
SZR
Vilente
Stichting Samen Zorgen
Het Maanderzand
Gemeente Arnhem
OBG
NEO Huisartsenzorg
Kalorama
King Thuiszorg
Accolade Zorg
Dagelijks Leven
Pactum

Overige projecten van: Thema Imago en Voorlichting