Campagnes

Op verschillende manieren en met inzet van verschillende campagnes werken we in onze regio aan een realistisch en positief imago van leren en werken in Zorg en Welzijn. De campagnes richten zich specifiek op een branche, zijn regionaal of landelijk. Zie hieronder een aantal campagnes waar WZW een bijdrage aan levert of in participeert.

Landelijke campagne Ik Zorg.

De landelijke publiekscampagne Ik Zorg. is een samenwerking van het Ministerie van VWS en branche-, beroeps-, werknemers- en werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Doel van de campagne is meer mensen enthousiast maken en behouden voor de sector. De campagne is gestart in 2018 en heeft een meerjarig karakter. In onze regio sluiten we op de campagne aan, in samenwerking met onze aangesloten werkgevers.

In de campagne vertellen professionals uit Zorg en Welzijn wat ze doen, waar ze trots op zijn en wat ze willen dat ánderen weten over werken in Zorg en Welzijn. Daarnaast wordt er waardering uitgesproken over mensen werkend in de sector. In de campagne staan medewerkers in Zorg en Welzijn centraal.

Imagocampagne Ontdek de ouderenzorg

Ook binnen de ouderenzorg is sprake van een enorm tekort aan professionals. De branche moet alles uit de kast trekken om ervoor te zorgen dat er voldoende zorgmedewerkers beschikbaar zijn om aan de stijgende zorgvraag te voldoen. 32 Ouderenzorgorganisaties in onze regio besloten om de handen ineen te slaan.

Beweging Jeugdzorg

De branche Jeugdzorg kampt in toenemende mate met een negatief imago. In het publieke domein overheerst aandacht voor de aspecten die niet goed gaan. Problemen worden in de media uitvergroot en context ontbreekt vaak. Daarbij mist ook geregeld de echte aandacht voor de medewerkers. Dit heeft gevolgen voor de aantrekkelijkheid om in de jeugdzorg te werken en/of te blijven werken.

Vanuit de Agendatafel Jeugdzorg is het idee ontstaan om een Beweging Jeugdzorg te initiëren. Lees meer over dit initiatief.

Onze leden

Evital
HAN
RegioPlus
AWVN
Stichting Samen Zorgen
RIBW Nijmegen & rivierenland
Stichting Thedinghsweert
Wondzorg Arnhem
zorgthuis
Dichterbij
KION
A&S zorg
Astrum college
Provincie Gelderland
De Kroon Zorg
Stichting Moviera
Zorg Plus
Werkgevers Servicepunt
Verburgt Molhuysen
Zorgcentrum Anker Logo
Zorg Alliantie
Buurtteams Volwassenen Nijmegen
Gemeente Nijmegen

Overige projecten van: Thema Imago en Voorlichting