WhatsApp-groep Regionale innovatoren

Met deze groepsapp willen we kennisdeling en verbinding binnen de regio stimuleren. Vragen, tips, dilemma’s, ervaringen uitwisselen enzovoorts: de deelnemers bepalen de inhoud. WZW heeft binnen deze groep een faciliterende rol en is beheerder van de WhatsApp-groep. Mocht er blijken dat meerdere organisaties vragen over een bepaald onderwerp hebben, dan kan WZW hierover een inhoudelijke themabijeenkomst organiseren.

Hoe groter het aantal leden van de WhatsApp-groep, hoe meer kennisdeling. Ben jij binnen jouw functie actief op de thema’s innovatie, technologie en digitalisering. En ben jij ook wel eens op zoek naar mensen die bezighouden met dezelfde vraagstukken? Wil jij /en of een collega deel uitmaken van een netwerk van innovatoren binnen de WZW-regio? Meld je dan aan voor de WhatsApp-groep: Regionale innovatoren Zorg & Welzijn via dit aanmeldingsformulier.

Terug naar overzicht