In de spotlights
  • 20 April 21

    Het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn startte halverwege 2019. Gedurende de afgelopen onderzoeksperiode (Q3 2019 t/m Q4 2020) hebben landelijk zo’n 300 zorg- en welzijnsorganisaties aan het onderzoek deelgenomen, in onze regio waren dat er ongeveer 40. De database is gevuld met ruim 16.000 respondenten. Met hun respons is veel inzicht verkregen in de vertrekredenen van medewerkers. In de regionale publicatie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn zoomen we in op een aantal belangrijke uitkomsten van het onderzoek voor onze regio. Ook geven we duiding aan deze uitkomsten door inhoudelijke oplossingsrichtingen aan te reiken.

Evenementen
Waard om voor te werken!

Waard om voor te Werken! is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van Midden- en Zuid – Gelderland.

Extra handen voor de zorg

De druk op de zorg is ongekend hoog, nu met het COVID-19 (corona-)virus is alle hulp nodig.

Extra handen voor de zorg matcht vraag en aanbod. ​

Lees hier alle informatie voor onze regio. 

Actueel
HRM
Onze Websites