Zorgorganisaties transformeren met behulp van het HPO-raamwerk

Kwaliteitsverbetering van zorgorganisaties is afgelopen decennia steeds belangrijker geworden.

Vitaliteit en werkplezier van medewerkers bevorderen

De zorgorganisaties Jah-Jireh, RijnWaal Zorggroep en RST Zorgverleners zijn op zoek gegaan naar kaders die hen kunnen helpen om hun kwaliteit te verbeteren en hebben gekozen het HPO-raamwerk toe te passen. Het project Vitaliteit en werkplezier van medewerkers bevorderen is in 2019 gestart als onderdeel van een breder programma waarbij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg werd geïmplementeerd. In het traject werkten managers en medewerkers samen aan een kwalitatief betere en voor medewerkers en cliënten aantrekkelijke organisatie, waarin werkplezier is en de werkgever aantrekkelijk is voor talent. Onderdeel in het traject is regelmatige kennisdeling tussen de deelnemende organisaties.

In een periode van drie jaar werden HPO-diagnoses uitgevoerd bij de organisaties. Dit leverde informatie die hielp aandachtspunten aan te pakken en de weg vrij te maken om tot hoge prestatie te komen. Resultaat van de inzet van het HPO-raamwerk is dat het op verschillende aandachtsgebieden vooruitgang en voordelen laten zien. Van de resultaten en de lessons learned is een wetenschappelijk artikel en een managementsamenvatting gemaakt. Lees hier de samenvatting HPO Quick Inside. De resultaten van het praktijkonderzoek hebben we in september mogen presenteren tijdens de British Academy of Management Conferentie in Brighton.

Wat is het HPO-raamwerk
Het HPO-raamwerk is een wetenschappelijk gevalideerd en in de praktijk bewezen structuur die organisaties kunnen gebruiken om hun prestaties te evalueren en gebieden te identificeren die versterking nodig hebben voor continue verbetering. Het raamwerk is ontstaan uit een uitgebreid literatuuronderzoek van publicaties over hoogpresteren en een wereldwijde enquête met meer dan 3.200 respondenten. Dit grondige proces leidde tot de identificatie van de vijf HPO-factoren: Continue Verbetering en Vernieuwing, Openheid en Actiegerichtheid, Management Kwaliteit, Medewerkers Kwaliteit, en Lange Termijn Oriëntatie.

Wat heeft het de deelnemende organisaties gebracht?

De gemeenschappelijke voordelen van de HPO-transformatie zijn:
 • Er is meer focus op wat belangrijk is en dus minder ad-hoc brandjes blussen in de organisatie.
 • De zorgorganisatie is professioneler en capabeler geworden.
 • De zorgorganisatie is minder hiërarchisch en meer een heterarchie geworden (meer verantwoordelijkheid naar lagere niveaus).
 • Er is meer samenwerking tussen de afdelingen binnen de zorgorganisatie.
 • Er is meer focus op cliënten binnen de zorgorganisatie.
 • De zorgorganisatie is een betere werkplek geworden waar mensen meer plezier hebben.
Wat zijn de geleerde lessen tijdens de HPO-transformatie?
 • Er moet een adequaat aantal HPO-coaches zijn, die van het juiste functieniveau moeten zijn (d.w.z. managers).
 • Neem de tijd met de transformatie, want mensen moeten wennen aan de nieuwe manieren van denken en werken.
 • Integreer HPO-activiteiten zoveel mogelijk in de dagelijkse activiteiten die plaatsvinden in de zorgorganisatie.
 • De transformatieaanpak moet worden aangepast aan de culturele context (d.w.z. soort organisatie, locatie) van de zorgorganisatie.
 • In de zorgsector is het verstandig om de HPO-transformatie deel te laten uitmaken van een groter proces van kwaliteitsverbetering, in plaats van een op zichzelf staand initiatief (wat mensen vaak zullen voelen als een extra boven op hun reguliere werk).

Meer weten
Kartrekker en opdrachtgever: Michel Hodes, bestuurder RijnWaal Zorggroep
Projectleider Ineke Slagter, intervizie@gmail.com