Pers, media en publicaties

WZW heeft diverse publicaties en uitingen. Bijvoorbeeld WZW Magazine en e-zine. Hierin vind je veel informatie over (een deel van) onze activiteiten en initiatieven. De samenwerking met onze leden, regionale onderwijsinstellingen, overheid en andere stakeholders lopen hier als een rode draad doorheen.

Position paper

  • Skills based arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn (april 2024)

WZW geeft met dit position paper Skills based arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn inzicht in waar we als regio staan en hoe wij de skills beweging in samenwerking met leden, onderwijs, kennispartners en andere stakeholders richting en invulling geven. Bekijk hier de position paper.

  • Arbeidsmarktbijdrage van WZW in relatie tot de landelijke akkoorden Zorg en Welzijn (mei 2023)

In dit position paper laten wij zien wat onze positie, rol en arbeidsmarktbijdrage is ten aanzien van de transformatie van de sector via de landelijke akkoorden en hervormingsprogramma’s. Bekijk hier de position paper.

Jaarplan

E-zine

Naast het WZW Magazine heeft WZW de afgelopen jaren ook e-zines uitgegeven waarbij er verdiepend op thema is ingegaan.

Magazine

Publieksverslag

In het WZW publieksverslag vind je een greep uit de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen in het afgelopen jaar. Vanuit de indeling in thema’s is helder en overzichtelijk gepresenteerd wat WZW voor leden en stakeholders kan betekenen.

Nieuwsbrief WZW

Iedere maand geeft WZW een nieuwsbrief uit. Hier staan onder andere activiteiten van WZW, actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de aankomende evenementen in. Bekijk hier het overzicht van de meest recent verschenen nieuwsbrieven.

Wil jij ook op de hoogte blijven en de WZW nieuwsbrief maandelijks ontvangen via de mail? Stuur dan een mail naar communicatie@wzw.nl.

Perswoordvoering

Journalisten en andere persmedewerkers kunnen voor vragen of het aanvragen van een interview contact opnemen met Inez Pelgröm, senior communicatieadviseur, tel: 06 82 59 55 59 of e-mail: i.pelgrom@wzw.nl.

Persberichten

Persberichten van WZW worden geplaatst op de pagina Nieuws.

 

Verdiepend Rapport – Plek voor stage

In de sector Zorg en Welzijn is een groeiend tekort ontstaan aan zorgprofessionals. De instroom in opleidingen is momenteel toegenomen en werkgevers in Zorg en Welzijn zijn meer gaan opleiden om de tekorten aan te pakken. Meer opleiden betekent ook meer begeleiden. Bij het zorgen voor die goede begeleiding knelt het echter soms. Om te achterhalen waar de knelpunten rondom de stageproblematiek liggen en waar kansen en oplossingsrichtingen te vinden zijn, heeft WZW met ondersteuning van de Provincie Gelderland een verdiepend onderzoek naar stageproblematiek afgerond.

Je leest het volledige onderzoek hier: Rapport Verdiepend Onderzoek Plek Voor Stage

 

Verkenning Zorginnovatie Centrum voor Verpleegkundigen en Verzorgenden

In november 2018 is de regionale verkenning afgerond naar de vraag of er behoefte is aan een regionaal Zorginnovatie Centrum voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Deze verkenning heeft duidelijke conclusies opgeleverd, met dank aan de input van de vele verpleegkundigen, verzorgenden, zorgaanbieders, cliënten, patiënten, ontwikkelaars en stakeholders die aan deze verkenning meewerkten. Zij gaven ons het inzicht dat er niet zozeer behoefte is aan een fysiek innovatiecentrum in de regio, maar dat er een andere aanpak nodig is om de implementatie en adaptatie van broodnodige zorg(technologische) innovaties te kunnen vergroten. Een aanpak waarbij de behoeften, kennis en expertise van verpleegkundigen en verzorgenden zowel bij de ontwikkeling als bij de implementatie centraal staan.

Zorginnovatie Centrum Verpleging Verzorging In Midden En Zuid Gelderland

 

Onze leden

Buurtteams Volwassenen Nijmegen
Youz B.V.
Siza
CNV collectief
FBZ
Zo Zijn
Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mee Gelderse Poort
Health Transformation Community
Stichting RijnWaal Zorggroep
100 uw welzijns en zorgnetwerk
ROC rivor
Health valley
Werkgevers Servicepunt
CHE
Kraamzorg Zuid-Gelderland
De Gelderhorst
Thuiszorg Zusters
Driestroom
Medinova
Stichting Multidisciplinair Eerstelijns Zorgcentrum