Subsidiemogelijkheden

Eén van onze kerntaken is om onze leden zo goed mogelijk te faciliteren als het gaat om subsidievoordelen en het inschakelen van specifieke expertise op gebied van arbeidsrechtelijke zaken, subsidies voor Leren en Ontwikkelen en verzuimbegeleiding.  

Gratis ondersteuning van onze helpdesk

Soms heb je specifieke expertise nodig die niet standaard in de organisatie aanwezig is. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van subsidies voor leren en ontwikkelen. Al verscheidene jaren werken wij daarom samen met een aantal betrouwbare samenwerkingspartners. Met hun expertise is jouw organisatie als lid van WZW altijd verzekerd van professionele ondersteuning. Je kunt gratis gebruik maken van de subsidiehelpdesk voor Leren en ontwikkelen. Daarnaast profiteer je van vervolgkortingen. 

Subsidievoordelen

WZW heeft goed overzicht van alle relevante arbeidsmarktgerelateerde subsidies voor Zorg en Welzijn. Er zijn verschillende projecten waarbij we de subsidievoordelen ten bate van de zorg- en welzijnsorganisaties én -professionals inzetten. Bijvoorbeeld Sterk in je werk en SectorplanPlus. Scroll naar beneden voor een overzicht  hiervan en check of het interessant is voor jouw organisatie.
Ook kunnen wij als aanvrager dienen van grote subsidies waar jouw organisatie aan deel kan nemen. Wij houden dit overzicht actueel op onze website, en wijzen je er op via onze maandelijkse nieuwsbrief.  

Subsidiewijzer

Benieuwd naar relevante landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan een kijkje in de subsidiewijzer, een handige digitale tool. De subsidiewijzer is ontwikkeld door Regioplus, het samenwerkingsverband van de 12 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Het geeft een duidelijk overzicht van alle mogelijke subsidies in de sector Zorg en Welzijn. Het overzicht van deze landelijke regelingen is in de subsidiewijzer ingedeeld in vier thema’s:

  • Kiezen en Toeleiden
  • Leren en Opleiden
  • Werken en Behoud
  • Innoveren en Experimenteren

Bekijk de digitale subsidiewijzer

Overige subsidies

Naast subsidies die we al inzetten ten behoeve van duurzame balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio, zijn er andere subsidiemogelijkheden die we om die reden continu checken en waar mogelijk en passend aanvragen. Een daarvan is is de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Klik hier voor meer informatie.

Bekijk hier het actuele overzicht van subsidiemogelijkheden en -deadlines

  • Nieuwe Stimuleringsregeling Innovatie TAZ-WOZO (SIT)

De nieuwe Stimuleringsregeling Innovatie TAZ-WOZO (SIT), opvolger van de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET), zal naar verwachting in mei 2024 worden opengesteld. Het doel van deze regeling is het stimuleren van gezamenlijke activiteiten om zorg- en ondersteuningsprocessen te transformeren en anders te organiseren om zo de zorg te ontlasten. De conceptregeling is inmiddels bekend. Met de SIT wil men bereiken dat zorg- en ondersteuningsmedewerkers effectiever worden ingezet en ook minder. Daarnaast is het doel van deze innovatieregeling dat mensen met een chronische ziekte of beperking aanvullende mogelijkheden krijgen om langer zelfstandig thuis te wonen met gelijkblijvende of verminderde inzet van zorg- en ondersteuningsmedewerkers. De aanvraagperiode start naar verwachting in mei 2024. Meer informatie.

  • Subsidieregeling praktijkleren met 5 jaar verlengd!

Op 31 oktober 2023 is de verlenging van de Subsidieregeling praktijkleren in de Staatscourant gepubliceerd. Dit betekent dat je tot en met studiejaar 2027/2028 jaarlijks subsidie kunt aanvragen. Werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt kunnen gebruik maken van deze subsidie. De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die worden gemaakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking. De eerstvolgende aanvraagperiode is van 3 juni 2024 t/m 17 september 2024. Meer informatie.

  • Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU)

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten, slimmer roosteren bij nachtwerk of financiële adviesgesprekken. Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen. Deze laatste subsidie kan alleen worden aangevraagd als u ook investeert in duurzame inzetbaarheid. De volgende aanvraagperiode loopt van 2 april t/m 26 april 2024. Meer informatie.

  • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Eerder dan gepland gaat een nieuwe ronde van deze populaire regeling al in september weer open. Met het oog op verruiming van de regeling stelt subsidieverstrekker RVO een aantal wijzigingen voor. Eerder dan gepland gaat een nieuwe ronde van deze populaire regeling al in september weer open. Op 22 april 2024 zal deze subsidie opnieuw opengaan voor aanvragen.  Meer informatie.