Subsidiemogelijkheden

Eén van onze kerntaken is om onze leden zo goed mogelijk te faciliteren als het gaat om subsidievoordelen en het inschakelen van specifieke expertise op gebied van arbeidsrechtelijke zaken, subsidies voor Leren en Ontwikkelen en verzuimbegeleiding.  

Gratis ondersteuning van onze helpdesk

Soms heb je specifieke expertise nodig die niet standaard in de organisatie aanwezig is. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van subsidies voor leren en ontwikkelen. Al verscheidene jaren werken wij daarom samen met een aantal betrouwbare samenwerkingspartners. Met hun expertise is jouw organisatie als lid van WZW altijd verzekerd van professionele ondersteuning. Je kunt gratis gebruik maken van de subsidiehelpdesk voor Leren en ontwikkelen. Daarnaast profiteer je van vervolgkortingen. 

Subsidievoordelen

WZW heeft goed overzicht van alle relevante arbeidsmarktgerelateerde subsidies voor Zorg en Welzijn. Er zijn verschillende projecten waarbij we de subsidievoordelen ten bate van de zorg- en welzijnsorganisaties én -professionals inzetten. Bijvoorbeeld Sterk in je werk en SectorplanPlus. Scroll naar beneden voor een overzicht  hiervan en check of het interessant is voor jouw organisatie.
Ook kunnen wij als aanvrager dienen van grote subsidies waar jouw organisatie aan deel kan nemen. Wij houden dit overzicht actueel op onze website, en wijzen je er op via onze maandelijkse nieuwsbrief.  

Subsidiewijzer

Benieuwd naar relevante landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan een kijkje in de subsidiewijzer, een handige digitale tool. De subsidiewijzer is ontwikkeld door Regioplus, het samenwerkingsverband van de 12 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Het geeft een duidelijk overzicht van alle mogelijke subsidies in de sector Zorg en Welzijn. Het overzicht van deze landelijke regelingen is in de subsidiewijzer ingedeeld in vier thema’s:

 • Kiezen en Toeleiden
 • Leren en Opleiden
 • Werken en Behoud
 • Innoveren en Experimenteren

Bekijk de digitale subsidiewijzer

Overige subsidies

Naast subsidies die we al inzetten ten behoeve van duurzame balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio, zijn er andere subsidiemogelijkheden die we om die reden continu checken en waar mogelijk en passend aanvragen. Een daarvan is is de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Klik hier voor meer informatie.

Bekijk hier het actuele overzicht van subsidiemogelijkheden en -deadlines

 • Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU)

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten, slimmer roosteren bij nachtwerk of financiële adviesgesprekken. Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen. Deze laatste subsidie kan alleen worden aangevraagd als u ook investeert in duurzame inzetbaarheid. De aanvraagperiode voor de subsidie loopt 1 september tot en met 30 november 2023. Meer informatie.

 • Ronde 2 Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis opent 12 september!

De succesvolle eerste subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis krijgt een vervolg. Deze subsidieregeling richt zich op zorginnovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen. De subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties. Die innovaties maken het voor ouderen mogelijk langer zelfstandig thuis te wonen. Deze subsidieregeling is specifiek gericht op doeleinden van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Ronde 2 opent op dinsdag 12 september 2023. Meer informatie.

 • STAP-budget-subsidie Leven lang ontwikkelen – Deze regeling komt te vervallen per 2024!

Alle Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden. De volgende aanvraagperiode start op 15 november 2023. Wees hier snel bij, want de ervaring leert dat het budget snel op is. Meer informatie.

 • Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Verzorg je een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking. De volgende aanvraagronde loopt van 1 december tot en met 12 januari 2024. Meer informatie.

 • Stagefonds Zorg

Met het Stagefonds Zorg kunnen zorgaanbieders mbo- en hbo-studenten meer stageplaatsen aanbieden en de stagebegeleiding verbeteren. Zo kunnen knelpunten op de arbeidsmarkt in de zorgsector worden opgelost of voorkomen. Je kan alleen subsidie aanvragen voor stagiaires die stagelopen voor een in de regeling opgenomen volledige mbo- of hbo-opleiding. Van 21 augustus tot en met 1 oktober 2023 kan je subsidie aanvragen voor de gelopen stages tijdens studiejaar 2022-2023. Meer informatie.

 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Eerder dan gepland gaat een nieuwe ronde van deze populaire regeling al in september weer open. Met het oog op verruiming van de regeling stelt subsidieverstrekker RVO een aantal wijzigingen voor. Eerder dan gepland gaat een nieuwe ronde van deze populaire regeling al in september weer open. De aanvraagperiode loopt van maandag 18 september t/m dinsdag 31 december.  Meer informatie.

 • Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

Steeds meer 55-plussers vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen bouwen hiervoor ontmoetingsruimten met de subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). Aanvragers van deze subsidie zijn commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen zoals woningcorporaties en marktpartijen waaronder zorginstellingen en sociale ondernemers. Let op: de sluitingsdatum van de SOO is vervroegd naar 31 oktober 2023. Meer informatie.

 • (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

De subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders stimuleert zorgaanbieders om in de eigen organisatie de administratieve last te verlagen. Het gaat om het verminderen van regeldruk die samenhangt met inkoop of verantwoording binnen zorg die geleverd wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet. Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen in hun eigen organisatie. De 3e aanvraagronde loopt van 1 t/m 30 november 2023. Meer informatie.

 • Tel mee met Taal 2021-2024

De subsidie Tel mee met Taal 2021-2024 is bedoeld voor het verbeteren van basisvaardigheden (taal-, reken- en digitale vaardigheden) van werknemers en ouders. U kunt deze subsidie aanvragen als school, werkgever, bibliotheek of andere organisatie die de basisvaardigheden van werknemers en ouders wil verbeteren. Voor 2024 is de aanvraagperiode van 1 januari 2024 tot en met 29 februari 2024. Meer informatie.