Overige subsidies

Naast subsidies die we al inzetten ten behoeve van duurzame balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio, zijn er andere subsidiemogelijkheden die we om die reden continu checken en waar mogelijk en passend aanvragen.  

Provinciale subsidies

De Provincie Gelderland streeft naar het verkleinen van de disbalans tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Zij biedt daarvoor verschillende subsidiemogelijkheden. WZW ondersteunt haar leden op gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Ook onze missie is een duurzame balans op de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn en wij pakken hiertoe in gezamenlijkheid met de aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs in de regio projecten op. Wij houden de mogelijkheden voor het aanvragen van financiering daarvoor nauwlettend in de gaten.  

Innoveren en Experimenteren gelden

Vernieuwing en innovatie is nodig om ook in de toekomst kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen blijven bieden aan ieder die dat nodig heeft. Dit vraagt om innovatie en experimenteerruimte. Via ons landelijke samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, kijken we met elkaar welke regio-overstijgende projecten kansrijk zijn om in aanmerking te komen voor financiering uit deze gelden. 

Onze leden

Health Transformation Community
Neboplus
Bindkracht10
Provincie Gelderland
ROC rivor
Driegasthuizengroep
HAN
Elver
Compleet Mensenwerk
GSBB
Stichting Samen Zorgen
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Sterker Sociaal Werk
FCB
Fokus
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Rijnstate ziekenhuis
DIT Coaching
Philadelphia
FBZ
Stichting Malderburch
Zorg Alliantie
Dichterbij
NKDI

Overige projecten van: Thema Helpdesks, vacatures en subsidievoordelen