SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn. De subsidie moet een extra impuls geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op: 

  • Nieuwe instroom van medewerkers (ook oriëntatiebanen) 
  • Met ontslag bedreigde medewerkers (behoud van zittende medewerkers) 
  • Opscholing via kwalificerende scholing (BBL en HBO opleidingen) 
  • Praktijk- en werkbegeleiders 

Interessant voor alle zorg- en welzijnsorganisaties met medewerkers die binnen een van deze groepen vallen. Verschillende scholingsactiviteiten komen dan in aanmerking voor subsidie. Het gaat om BBL-trajecten, hbo-duale en -deeltijdtrajecten, en verschillende andere (korter durende) trainingen en opleidingen. 

Opleidingssubsidie SectorplanPlus jaar verlengd
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS) is voornemens de regeling SectorplanPlus met een jaar te verlengen van 1 september 2023 tot 1 september 2024 onder de nieuwe naam SectorplanPlus – TAZ Zorg en Welzijn. De insteek bij deze verlenging is om een extra tegemoetkoming te geven aan (regionale) samenwerking rond opleiden. Ook is het voornemen om vanuit het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging via de subsidie SectorplanPlus-TAZ Z&W aan samenwerking rond opleiden in de wijkverpleging een extra tegemoetkoming te verstrekken. Lees meer.

Tussenevaluatie SectorplanPlus
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gedurende een periode van vijf jaar 420 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling SectorplanPlus gericht op scholing en behoud van medewerkers in de sector. De periode van deze SectorplanPlus-subsidie liep augustus 2022 af. In aanloop naar de afronding en de inrichting van een vervolg met SectorplanPlus 2022-2023 heeft RegioPlus bureau Bartels gevraagd de resultaten en de ervaringen van zorgorganisaties met deze regeling te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een onderzoeksrapport met diverse aanbevelingen en de conclusie dat SectorplanPlus een groot draagvlak heeft onder de gebruikers. Het volledige evaluatierapport is hier te downloaden.

In the spotlight

Onderzoeksrapport Voortgang SectorplanPlus

SectorplanPlus, de meerjarige subsidie gericht op scholing van medewerkers, heeft in tijdvak 4 een enorme vlucht genomen. Lees het rapport hier.

Onze leden

Buurtteams Volwassenen Nijmegen
Stichting de Rozelaar
Opella
Onder De Bomen
Ziekenhuis Rivierenland
Tech@doptie
Pleyade
Zorg Plus
Aqua Viva Logo
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ZZG zorggroep
De Gelderhorst
Compleet Mensenwerk
Het Maanderzand
HAN
NKDI
's Heeren Loo
Innoforte
De Waalborg
Siza
FNV
Stichting Malderburch
SZR

Overige projecten van: Thema Helpdesks, vacatures en subsidievoordelen