SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn. De subsidie moet een extra impuls geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op: 

  • Nieuwe instroom van medewerkers (ook oriëntatiebanen) 
  • Met ontslag bedreigde medewerkers (behoud van zittende medewerkers) 
  • Opscholing via kwalificerende scholing (BBL en HBO opleidingen) 
  • Praktijk- en werkbegeleiders 

Interessant voor alle zorg- en welzijnsorganisaties met medewerkers die binnen een van deze groepen vallen. Verschillende scholingsactiviteiten komen dan in aanmerking voor subsidie. Het gaat om BBL-trajecten, hbo-duale en -deeltijdtrajecten, en verschillende andere (korter durende) trainingen en opleidingen. 

SectorplanPlus 2022-2023
Aanvragen van subsidie uit het SectorplanPlus konden tot en met 21 augustus 2022 pro forma worden ingediend. Tot en met 30 september 2022 is er de tijd om de aanvragen nader te onderbouwen. Heb je de 1e aanvraagronde gemist? Dan heb je tot en met 30 september 2022 17.00 uur de tijd om alsnog een aanvraag te doen.

Let op! Voor ingediende aanvragen tijdens deze tweede termijn (in de periode van 22 augustus tot en met 30 september a.s.) zijn echter enkel opleidingstrajecten subsidiabel die op zijn vroegst op 30 september 2022 starten. Voor alle opleidingstrajecten die gestart zijn in de periode van 22 augustus tot en met 29 september 2022 wordt geen subsidie afgegeven. Meer informatie.

Tussenevaluatie SectorplanPlus
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gedurende een periode van vijf jaar 420 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling SectorplanPlus gericht op scholing en behoud van medewerkers in de sector. De periode van deze SectorplanPlus-subsidie liep augustus van dit jaar af. In aanloop naar de afronding en de inrichting van een vervolg met SectorplanPlus 2022-2023 heeft RegioPlus bureau Bartels gevraagd de resultaten en de ervaringen van zorgorganisaties met deze regeling te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een onderzoeksrapport met diverse aanbevelingen en de conclusie dat SectorplanPlus een groot draagvlak heeft onder de gebruikers. Het volledige evaluatierapport is hier te downloaden.

In the spotlight

Onderzoeksrapport Voortgang SectorplanPlus

SectorplanPlus, de meerjarige subsidie gericht op scholing van medewerkers, heeft in tijdvak 4 een enorme vlucht genomen. Lees het rapport hier.

Publicatie
Lees verder

Onze leden

Gemeente Arnhem
Wondzorg Arnhem
PGGM
Pleyade
stmg
SPA Peutercentra
Pactum
De Kroon Zorg
Zorggroep ena
Rijnstad
Attent Zorg en Behandeling
Zo Zijn
SKAR
Health Transformation Community
Norschoten
Het Schild
Zideris
Verburgt Molhuysen
Huisartsen Gelderse Vallei
Accolade Zorg
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Gasthuis St Jan De Deo
Solutions In Care
Vitaal Thuiszorg

Overige projecten van: Thema Helpdesks, vacatures en subsidievoordelen