SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn. De subsidie moet een extra impuls geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op: 

  • Nieuwe instroom van medewerkers (ook oriëntatiebanen) 
  • Met ontslag bedreigde medewerkers (behoud van zittende medewerkers) 
  • Opscholing via kwalificerende scholing (BBL en HBO opleidingen) 
  • Praktijk- en werkbegeleiders 

Interessant voor alle zorg- en welzijnsorganisaties met medewerkers die binnen een van deze groepen vallen. Verschillende scholingsactiviteiten komen dan in aanmerking voor subsidie. Het gaat om BBL-trajecten, hbo-duale en -deeltijdtrajecten, en verschillende andere (korter durende) trainingen en opleidingen. 

Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2022 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS landelijk €420 miljoen gereserveerd. Via WZW is in totaal ruim €35 miljoen beschikbaar gesteld voor de regio. 

Het vierde en tevens laatste tijdvak eindigt op 23 augustus 2022. Zodra er meer nieuws is over een opvolging van deze subsidieregeling, zullen we daarover communiceren op deze en nieuwspagina en via onze digitale nieuwsbrief. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via t 026 30 36 095. 

In the spotlight

Onderzoeksrapport Voortgang SectorplanPlus

SectorplanPlus, de meerjarige subsidie gericht op scholing van medewerkers, heeft in tijdvak 4 een enorme vlucht genomen. Lees het rapport hier.

Publicatie
Lees verder

Onze leden

stmg
sbi formaat
Jah Jireh Woonzorg
Rijnstad
Insula Die Huize Kohlman
SZR
Aqua Viva Logo
Ziekenhuis Rivierenland
Woonvorm De Passie
HRM in de zorgsector
Accolade Zorg
Sante Partners
Tilburg University
Zorgcentra De Betuwe
zorgthuis
FCB
Unique Zorg
Pro Persona
Acare Thuiszorg
Liemerije
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Attent Zorg en Behandeling
Pactum
Norschoten

Overige projecten van: Thema Opleiden, stage en begeleiding