Provincie Gelderland stelt subsidie Goed Werkgeverschap beschikbaar

16 dec 2022

Een goede werkgever is wendbaar in een veranderende economie en slaagt er (beter) in werknemers aan te trekken en aan zich te binden. De Provincie Gelderland wil daarom in goed werkgeverschap investeren en stelt een subsidie beschikbaar voor Gelderse werkgevers (met minimaal 10 en maximaal 250 medewerkers in (loon)dienst) in het Openbaar bestuur en binnen de sectoren: Zorg, Onderwijs, Techniek & ICT, Energie(transitie), Land- en tuinbouw, Logistiek en Bouw.

Als organisatie kun je subsidie ontvangen als je maatregelen neemt voor ten minste twee van de volgende onderdelen, inclusief het borgen daarvan:
a. Het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van maatregelen die inclusie bevorderen;
b. Het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van een leercultuur;
c. Het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van een strategische personeelsplanning;
d. Het stimuleren van de digitale vaardigheden van werknemers;
e. Het maximaliseren van arbeidsparticipatie.
Een maatregel is een activiteit, waardoor je als organisatie een stap vooruitzet in de ontwikkeling van je werkgeverschap. Het gaat dan om een stap die duurzaam is en meerwaarde oplevert, ofwel niet éénmalig is.

Aanvragen indienen kan vanaf 9 januari 2023 om 09.00 uur tot en met uiterlijk 31 december 2023 00.00 uur. De subsidie geldt tot 1-1-2024 (ongeveer een jaar). Daarbij moet je voor minimaal 2 onderdelen/maatregelen uit de regeling subsidie aanvragen. Per onderdeel kan er maximaal € 8.500 aan subsidie worden verstrekt en in totaal maximaal € 25.000. Dat betekent dat er bij 3 of meer onderdelen maximaal € 25.000 kan worden verleend. De Provincie neemt subsidieaanvragen die compleet zijn in behandeling op volgorde van ontvangst.

Meer informatie: https://www.gelderland.nl/subsidies/goed-werkgeverschap

Heb je vragen over relevante subsidiemogelijkheden voor jouw organisatie?

Neem contact op met onze collega Maurits.