Inspiratie (Zorg)Medewerker en Technologie – resultatendocument MET

25 jun 2024

Aandacht voor de organisatorische randvoorwaarden zijn essentieel en bepalend voor de mate van succes bij experimenteren, het opschalen en implementeren van innovaties. De projecten ZMT en MET hebben de afgelopen jaren veel organisaties gefaciliteerd om aan de slag te gaan met de randvoorwaarden voor technologische innovaties.  De resultaten, uitkomsten en het vervolg van de projecten (Zorg)Medewerker en Technologie zijn nu gebundeld in een overzichtelijk resultatendocument.

Vier onderdelen

De zorg- en welzijnsorganisaties gingen aan de slag met de randvoorwaarden voor technologische innovaties via de onderdelen:

  1. Zelftest Digivaardig
  2. Het Tech@doptieSpel
  3. Leerarrangementen tot voorloper en digicoach
  4. Masterclasses en werk-leertrajecten

Deze vier onderdelen waren complementair, doordat ze zich allemaal richtten op een andere expertise binnen de organisatie. Het leeraanbod bood maatwerk; organisaties kozen onderdelen die hun organisatieplannen het meest versterkte of waar ze de meeste impact mee konden realiseren.

Resultatendocument (Zorg)Medewerker en Technologie 2020 – 2023

Bekijk het resultatendocument met de gezamenlijke resultaten van de projecten Zorgmedewerker en Technologie (ZMT) en Medewerker En Technologie (MET).

Laat je inspireren door de inzichten en lessons learned in graphics, video’s en quotes van diverse zorg- en welzijnsorganisaties.

Vragen of meer informatie?

Wil je meer informatie over (Zorg)Medewerker en Technologie? Neem dan contact met ons op.