Arbeidsmarktcommunicatie

Het werven van nieuwe professionals voor Zorg en Welzijn is essentieel om de zorg en maatschappelijke dienstverlening nu en in de toekomst te kunnen waarborgen. Binnen de programmalijn Arbeidsmarktcommunicatie staat daarom de communicatie met de verschillende interne en externe arbeidsmarktdoelgroepen én hun beïnvloeders centraal. We werken actief aan het uitdragen van een positief, realistisch imago van de sector. Opdat Zorg en Welzijn een aantrekkelijke werkgever wordt en blijft! We onderhouden warm contact met huidige, potentiële en oud-medewerkers om met elkaar het werken in de sector positief uit te dragen, doelgroepgericht te werven en duurzaam nieuwe professionals te behouden. Dat doen we vanuit de thema’s:

  • Imago en voorlichting
  • Doelgroepgerichte werving
Strategische adviesgroep Arbeidsmarktcommunicatie

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Lees meer over de Strategische adviesgroep en wie hier zitting in hebben.

Sparren over arbeidsmarktcommunicatie?

Is arbeidsmarktcommunicatie binnen jouw werk een aandachtsgebied en wil je verder praten over de mogelijkheden hier in de regio samen in op te trekken? Werken bij WZW