Arbeidsmarktinformatie en Strategische personeelsontwikkeling

Arbeidsmarktinformatie en strategische personeelsontwikkeling spelen een steeds belangrijkere rol in een continu veranderende arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. Inzicht in onder meer de opbouw, het verloop en personele verschuivingen binnen je eigen personeelsbestand is onmisbaar. Maar ook inzicht in landelijke en regionale arbeidsmarktcijfers en -prognoses heb je als zorg- of welzijnsorganisatie nodig voor het bepalen van je strategisch personeelsbeleid en daarmee samenhangend je strategische opleidingsbeleid.

Vanuit het thema Arbeidsmarktinformatie en Strategische personeelsontwikkeling geven wij invulling aan een van de kernactiviteiten van onze vereniging. Namelijk het ontsluiten en inzichtelijk maken van (actuele) regionale arbeidsmarktinformatie. Daarnaast geven we met de arbeidsmarktprognoses, duiding van arbeidsmarktontwikkelingen en -trends, twee specifieke leernetwerken en meerdere themabijeenkomsten per jaar ondersteuning aan een gericht regionaal arbeidsmarkt- en HR-beleid. Opdat Zorg en Welzijn in onze regio nu en in de toekomst beschikt over voldoende en goed gekwalificeerde professionals.

Binnen WZW-breed gebruiken we de landelijke en regionale arbeidsmarktdata als onderlegger en legitimatie voor de activiteiten van WZW in de volledige breedte. We zoeken continu naar inhoudelijke verbindingen om daarmee met elkaar impact realiseren voor Zorg en Welzijn in de regio.

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema Arbeidsmarktinformatie en Strategische personeelsontwikkeling:

Meer tonen