Leernetwerk Arbeidsmarktinformatie

Het leernetwerk Arbeidsmarktinformatie is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Arbeidsmarktinformatie kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Stichting Malderburch
Zorgburo De Liemers
Kalorama
Driestroom
De Gelderhorst
SZR
Tilburg University
Pro Persona
Health Transformation Community
Het Maanderzand
Sante Partners
Vilente
Wondzorg Arnhem
Mee Gelderse Poort
Woonvorm De Passie
Zideris
AWVN
FBZ
SWOA
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Rijnstate ziekenhuis
PGGM
Ziekenhuis Gelderse Vallei