Leernetwerk Arbeidsmarktinformatie

Het leernetwerk Arbeidsmarktinformatie is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Arbeidsmarktinformatie kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Buro Maks
zorgthuis
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Onder De Bomen
RegioPlus
Zorgburo De Liemers
FNV
Philadelphia
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Etil research group
Acare Thuiszorg
Stichting Bethanië
Astrum college
PGGM
Entrea Lindenhout
Woondroomzorg
Driestroom
SZR
Albero Zorggroep B.V.
Dichterbij
Kubuszorg B.V.
Zorgcentrum Anker Logo
Woonvorm De Passie
NEO Huisartsenzorg