Leernetwerk Arbeidsmarktinformatie

Het leernetwerk Arbeidsmarktinformatie is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Arbeidsmarktinformatie kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

PSW
Rijnstad
Stichting Malderburch
HAN
Dagelijks Leven
Unique Zorg
zorgthuis
Medinova
Entrea Lindenhout
Accolade Zorg
FCB
Spectrum Elan
Jeugdbescherming Gelderland
Vreedenhoff
Wittenbergzorg
Ziekenhuis Rivierenland
Buro Maks
RIBW Nijmegen & rivierenland
Pactum
Driegasthuizengroep
Gasthuis St Jan De Deo
CBS Statline
OBG
Woondroomzorg