Leernetwerk Arbeidsmarktinformatie

Het leernetwerk Arbeidsmarktinformatie is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Arbeidsmarktinformatie kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

ABF research
Sint Maartenskliniek
RijnIJssel
Acare Thuiszorg
Stichting Moviera
Evital
NEO Huisartsenzorg
ROC rivor
iXperium Health
GSBB
KION
RegioPlus
Community of Care
Zorgburo De Liemers
Wittenbergzorg
Fokus
Zorggroep Maas&Waal
Sterker Sociaal Werk
Stichting Rooz
JADOS
NKDI
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Radboud universiteit
Ziekenhuis Gelderse Vallei