Leernetwerk Arbeidsmarktinformatie

Het leernetwerk Arbeidsmarktinformatie is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Arbeidsmarktinformatie kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Tech@doptie
Tilburg University
SPA Peutercentra
Stichting de Rozelaar
ZZG zorggroep
Vreedenhoff
Zinzia
Community of Care
HAN
Pluryn
sbi formaat
Compleet Mensenwerk
Driestroom
HdS Zorg
Pro Persona
GrandCare
Maatman Zorggroep
FCB
Health valley
Aqua Viva Logo
CBS Statline
Interzorg
Mee Gelderse Poort
ABF research