Leiderschap

Om professionals binnen Zorg en Welzijn goed te faciliteren zodat zij goed invulling kunnen geven aan hun werk, is leiderschap nodig. Op de verschillende niveaus in de organisatie. En dan niet alleen gaat het om leiderschap in de hoedanigheid van een teamhoofd of afdelingsmanager in de lijn, ook persoonlijk leiderschap is hierbij essentieel.

 

Want er komt heel wat kijken bij het goed invulling geven aan leiderschap. Hiervoor liggen volop kansen, zo blijkt uit het Regionale Uitstroomonderzoek. De leidinggevende speelt een belangrijke rol bij het behouden van professionals en het voorkomen van uitstroom.

WZW ziet Leiderschap dan ook als een belangrijk thema waaraan wij werken vanuit de doelstelling:

Leidinggevenden dragen bij aan het behoud van medewerkers door veranderingen binnen het werkveld en de organisatie succesvol te kunnen volgen, begeleiden en leiden.

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema Leiderschap:

Overige thema's van: Aantrekkelijk werkgeverschap