Leiderschapsprogramma V&V

Sectorbreed in Zorg en Welzijn, en dus ook in de ouderenzorg, hebben we te maken met hoge uitstroom van professionals. De rol van de leidinggevende blijkt daarbij cruciaal. Het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn laat namelijk zien dat de relatie en communicatie met de leidinggevende een belangrijke reden voor het vertrek van medewerkers uit een organisatie is.

Bestuurders van de V&V-organisaties in de regio’s Arnhem en Foodvalley besloten daarom een deel van de beschikbare transitiemiddelen in te zetten voor het opzetten en uitvoeren van een leiderschapsprogramma. Om daarmee een antwoord te bieden op ontwikkelingen als de personeelstekorten, hoge en voorkombare uitstroom en het verzuim. Samen met onze onderwijspartners CHE en de HAN en een aantal betrokken V&V-organisaties is daarop een leiderschapsprogramma ontwikkeld.
De eerste 29 leidinggevenden hebben hun certificaat in juli 2022 in ontvangst genomen. In het najaar en begin 2023 volgen nog 4 groepen en in september 2022 start de laatste nieuwe groep.

Verder bekwamen

Met het leiderschapsprogramma kunnen we jouw leidinggevenden faciliteren in het verder bekwamen in hun rol. Het leert leidinggevenden effectiever te worden in samenwerking en communicatie. Ook geeft het concrete handvatten om de doelen te bereiken die zij samen met hun team voor ogen hebben vanuit de strategie van jouw organisatie. Gedurende een jaar werken leidinggevenden gericht aan hun profiel. Hierbij worden ze intensief begeleid en getraind. Individueel maatwerk voor deelnemers en organisatie zijn hierbij het uitgangspunt.

Leidinggevenden zijn na het volgen van dit programma beter in staat om veranderingen binnen het werkveld, binnen de organisatie en de teams succesvol te volgen, te begeleiden en te leiden. Het geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe zet ik werknemers in hun kracht, onder andere in het kader van de zelforganisatie of -sturing?
  • Hoe neem ik medewerkers mee in veranderingen?
  • Hoe betrek ik ze bij de kwaliteitsverbetering in de zorg?
  • Hoe geef ik het goede voorbeeld en versterk ik het gevoel van trots op de eigen organisatie?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de belangen van de cliënten centraal blijven staan in het snel veranderende speelveld waarin de zorgvraag toeneemt, complexer wordt en de financiële druk op organisaties toeneemt?

Kwalitatieve verbetering

Het Leiderschapsprogramma draagt bij aan het aanpakken van het verloop en het verzuim van medewerkers binnen jouw organisatie. Het geeft een kwalitatieve verbetering in de organisatie, je versterkt het werkplezier en verbetert het werkklimaat.

Leiderschapsprogramma regionaal en brancheoverstijgend

Naast dat dit leiderschapsprogramma specifiek voor de Verpleging en Verzorging werd aangeboden, is het nu ook toegankelijk voor zorg- en welzijnsorganisaties uit de andere branches van onze sector. Ga naar de projectpagina Leiderschapsprogramma regionaal en brancheoverstijgend voor meer informatie.

In the spotlight

Start V&V leiderschapsprogramma

Op 2 september 2021 ging het V&V Leiderschapsprogramma officieel van start.

Leiderschap
Lees verder

Overige projecten van: Thema Leiderschap