Regionaal Leiderschapsprogramma (brancheoverstijgend)

Sectorbreed in Zorg en Welzijn hebben we te maken met hoge uitstroom van professionals. De rol van de direct leidinggevende blijkt daarbij cruciaal. Het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn laat namelijk zien dat de relatie en communicatie met de leidinggevende een belangrijke reden voor het vertrek van medewerkers uit een organisatie is. Investeren in de rol van (direct) leidinggevenden kan dus het verschil maken als het gaat om het voorkomen van vertrek van medewerkers uit jouw organisatie.

Verder bekwamen

Met het Leiderschapsprogramma dat WZW regionaal en brancheoverstijgend aan zorg- en welzijnsorganisaties aanbiedt, kan jouw organisatie een antwoord geven op ontwikkelingen als de personeelstekorten, hoge en voorkombare uitstroom van medewerkers. We faciliteren met het programma leidinggevenden in het verder bekwamen in hun rol. Het leert ze effectiever te worden in samenwerking en communicatie én geeft concrete handvatten om de doelen te bereiken die zij samen met hun team voor ogen hebben vanuit de strategie van jouw organisatie.

Onderwijsprogramma

Samen met onze onderwijspartners CHE en de HAN is het onderwijsprogramma ontwikkeld. Gedurende een jaar werken leidinggevenden gericht aan hun profiel. Hierbij worden ze intensief begeleid en getraind. Individueel maatwerk voor deelnemers en organisatie zijn hierbij het uitgangspunt. Leidinggevenden zijn na het volgen van dit programma beter in staat om veranderingen binnen het werkveld, binnen de organisatie en de teams succesvol te volgen, te begeleiden en te leiden. Het geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe zet ik werknemers in hun kracht, onder andere in het kader van de zelforganisatie of -sturing?
  • Hoe neem ik medewerkers mee in veranderingen?
  • Hoe betrek ik ze bij de kwaliteitsverbetering in de zorg?
  • Hoe geef ik het goede voorbeeld en versterk ik het gevoel van trots op de eigen organisatie?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de belangen van de cliënten centraal blijven staan in het snel veranderende speelveld waarin de zorgvraag toeneemt, complexer wordt en de financiële druk op organisaties toeneemt.

Het Leiderschapsprogramma draagt bij aan het aanpakken van het verloop en het verzuim van medewerkers binnen jouw organisatie. Het geeft een kwalitatieve verbetering in de organisatie, je versterkt het werkplezier en verbetert het werkklimaat.

Wil je hier meer over weten, lees dan de brochure of neem contact op met onze collega Ellen.

Leiderschapsprogramma V&V

Het programma wordt ook specifiek aangeboden aan zorgorganisaties uit de Verpleging en Verzorging. Ga naar de projectpagina Leiderschapsprogramma V&V voor meer informatie.

Onze leden

Stichting Bethanië
Driestroom
Medinova
Onder De Bomen
Klimmendaal
Stichting Malderburch
Compleet Mensenwerk
Radboudumc
Opella
Provincie Gelderland
Entrea Lindenhout
Stichting Rooz
Solutions In Care
HdS Zorg
GGZ centraal
KION
De Kroon Zorg
Zideris
Liemerije
Stichting de Rozelaar
Our House On Wheels
sbi formaat
Sante Partners
100 uw welzijns en zorgnetwerk

Overige projecten van: Thema Leiderschap