Regionaal Leiderschapsprogramma (brancheoverstijgend)

Sectorbreed in Zorg en Welzijn hebben we te maken met hoge uitstroom van professionals. De rol van de direct leidinggevende blijkt daarbij cruciaal. Het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn laat namelijk zien dat de relatie en communicatie met de leidinggevende een belangrijke reden voor het vertrek van medewerkers uit een organisatie is. Investeren in de rol van (direct) leidinggevenden kan dus het verschil maken als het gaat om het voorkomen van vertrek van medewerkers uit jouw organisatie.

Verder bekwamen

Met het Leiderschapsprogramma dat WZW regionaal en brancheoverstijgend aan zorg- en welzijnsorganisaties aanbiedt, kan jouw organisatie een antwoord geven op ontwikkelingen als de personeelstekorten, hoge en voorkombare uitstroom van medewerkers. We faciliteren met het programma leidinggevenden in het verder bekwamen in hun rol. Het leert ze effectiever te worden in samenwerking en communicatie én geeft concrete handvatten om de doelen te bereiken die zij samen met hun team voor ogen hebben vanuit de strategie van jouw organisatie.

Onderwijsprogramma

Samen met onze onderwijspartners CHE en de HAN is het onderwijsprogramma ontwikkeld. Gedurende een jaar werken leidinggevenden gericht aan hun profiel. Hierbij worden ze intensief begeleid en getraind. Individueel maatwerk voor deelnemers en organisatie zijn hierbij het uitgangspunt. Leidinggevenden zijn na het volgen van dit programma beter in staat om veranderingen binnen het werkveld, binnen de organisatie en de teams succesvol te volgen, te begeleiden en te leiden. Het geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe zet ik werknemers in hun kracht, onder andere in het kader van de zelforganisatie of -sturing?
  • Hoe neem ik medewerkers mee in veranderingen?
  • Hoe betrek ik ze bij de kwaliteitsverbetering in de zorg?
  • Hoe geef ik het goede voorbeeld en versterk ik het gevoel van trots op de eigen organisatie?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de belangen van de cliënten centraal blijven staan in het snel veranderende speelveld waarin de zorgvraag toeneemt, complexer wordt en de financiële druk op organisaties toeneemt.
Waarom meedoen?

Dit leiderschapsprogramma draagt direct bij aan de strategische doelstellingen uit de regionale meerjarenagenda 2025; we investeren als goed werkgever in de ontwikkeling van onze leidinggevenden. Zodat zij goed in staat zijn met de huidige en toekomstige vraagstukken om te gaan, waarbij het behoud van onze professionals een belangrijk speerpunt is, voor nu en de toekomst. Bovendien kunnen zij hiermee bijdragen aan het beter functioneren van hun team, het verhogen van het werkplezier en het terugdringen van het ziekteverzuim. En met succes; de effecten ervan zijn al direct merkbaar in de praktijk. Lees hierover meer in deze flyer.

“Het effect ervan in de organisatie is goed merkbaar. Deelnemers zijn persoonlijk gegroeid, kritischer geworden en pakken zaken effectiever op.”
Bestuurder Jolien Kohlmann van ouderenzorgorganisatie Maanderzand 

“Met de grote uitdagingen waar de zorg- en welzijnssector voor staat
nu de tekorten nijpend zijn en het ziekteverzuim en de uitstroom heel hoog, is dit vanuit
aantrekkelijk werkgeverschap een maatwerkprogramma dat echt het verschil kan maken voor
de betreffende leidinggevenden, hun teams en organisaties.”

Directeur-bestuurder Pascalle Neijenhuis van WZW

“Dit is geen managementprogramma. Dit gaat over jouw leiderschap, jouw eigen ontwikkeling,
maatwerk, persoonlijk en praktijkgericht. Daarom is het aan te raden
voor leidinggevenden in de gehele sector.”
Deelnemer Leiderschapsprogramma

Meer informatie

Wil je meer weten over de inhoud van het programma, lees dan de deelnemersbrochure.
De eerstvolgende leergang start in maart 2023. Hiervoor zijn geen plekken meer beschikbaar. In september 2023 starten opnieuw 2 groepen. Hiervoor zijn nog wel enkele plekken beschikbaar. Neem voor meer informatie en/of aanmelding contact op met Arno Spitters of Ellen Bannink.

Leiderschapsprogramma V&V

Het programma werd eerder specifiek aangeboden aan zorgorganisaties uit de Verpleging en Verzorging. Ga naar de projectpagina Leiderschapsprogramma V&V voor meer informatie hierover.
Lees hier over de eerste V&V leidinggevenden die hun certificaat Leiderschapsprogramma ontvingen.

In the spotlight

Verdiepende publicatie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn 2022

Ten opzichte van 2020 is er in 2021 weinig veranderd in het vertrek van professionals Zorg en Welzijn en hun vertrekredenen bij hun zorg- of welzijnsorganisatie. Loopbaanmogelijkheden, uitdaging in werkzaamheden en manier van werken in organisatie blijven de belangrijkste vertrekredenen. Met betere communicatie/ luisteren door leidinggevende kan vertrek het meest worden voorkomen. Ambassadeurs voor de sector bekijken de resultaten vanuit hun ervaring in de praktijk en geven werkgevers interessante aanknopingspunten voor behouden van hun professionals mee. Lees het allemaal in onze Verdiepende publicatie 2022.

Regionale publicatie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn 2021

In deze publicatie zoomen we in op een aantal belangrijke uitkomsten van het onderzoek voor onze regio. Ook geven we duiding aan deze uitkomsten door inhoudelijke oplossingsrichtingen aan te reiken en handvatten te bieden hoe jouw organisatie actie kan ondernemen om medewerkers te behouden. Deze uitgave is een regionale verdieping van de landelijke publicatie die eind 2020 verscheen.

Factsheet Uitstroomonderzoek 2021 - RegioPlus

Relatief weinig mensen verlaten de sector Zorg en Welzijn.

Onze leden

stmg
Fokus
Onder De Bomen
Compleet Mensenwerk
Zorgburo De Liemers
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
RST Zorgverleners
Driestroom
Saamborgh
Gasthuis St Jan De Deo
HAN
Pleyade
Opella
Tilburg University
Rijnstate ziekenhuis
Vilente
Stichting Samen Zorgen
ABF research
SPA Peutercentra
Werkgevers Servicepunt
CHE
Zorgcentrum Huize Rosa
De Gelderhorst
AWVN

Overige projecten van: Thema Leiderschap